Naj bo vsak dan 8. marec – za enakost vseh!

Konec februarja 2021 je predlagatelj Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na portalu e-demokracija objavil predlog Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030.

V Asociaciji smo prepričani, da mora biti tudi kultura metoda odpravljanja neenakosti v družbi. Pripravili smo nove predloge na to temo in pozvali odločevalce, da se v boju za enakost v kulturi in umetnosti skupaj borimo vsak dan!

V društvu Asociacija smo se na predlog Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030 odzvali predvsem z vidika nujnosti vključitve kulture kot metode naslavljanja neenakosti z vidika spola. Opozorili pa smo tudi na manko področja kulture v resoluciji na sploh, znotraj katerega je ravno tako potrebno neenakosti na podlagi spola sistematično nasloviti, se z njimi resno spopasti in jih odpraviti.

Opozorili smo tudi na problematičen fokus vseh preteklih in tudi aktualnega predloga resolucije, saj zgolj binarni vidik moškega in ženskega spola zanemarja in diskriminira vse druge spolne identitete. Zato smo v društvu Asociacija predlagali, da se strategijo spremeni in dopolni na način, da upošteva širši vidik diskriminacije na podlagi spola, ki ni omejen zgolj na binarni aspekt moških in žensk. Če želimo kot družba resno nasloviti diskriminacijo na podlagi spola, je potrebno na vseh področjih razmisliti tudi o strateških pristopih vključevanja transspolnih oseb ter ukrepih, ki bodo to omogočili tudi v praksi.

Ob splošnih vidikih pa smo v Asociaciji predlagali tudi konkretno izvedbo raziskave o vplivu spola na kariero v kulturi. Kljub temu da je iz prakse razvidno, da različni faktorji, povezani s spolom in spolnimi vlogami, pomembno vplivajo na karierno dinamiko osebe (npr. porodniški dopust, skrb za družinske člane, oteženi pogoji za preboj na mednarodnem področju, udeležba rezidenčnih programov v tujini ipd.), na tem področju primanjkuje študij ali pa so obstoječe že zastarele. Za ustrezno naslavljanje teh vidikov neenakosti, ki se pojavljajo v družbi, je najprej potrebno izvesti ustrezne pozitivistične in kvalitativne študije, ki bi transparentno prikazale vse dinamike tenzij, razmerjih in drugih sistemskih faktorjev, ki vplivajo na reprodukcijo ekonomske neenakosti na podlagi spola. Poleg tega smo predlagali prilagojeno upoštevanje dokazovanja vrhunskosti na strokovnem in umetniškem področju in ukrep odpravljanje učinkov neenakosti na področju delitve skrbstvenega in gospodinjskega dela v kulturi in umetnosti.

Na področju kulture se neenakost spolov kaže na različnih ravneh, o čemer priča tudi statistika, zato je potrebno to neenakost naslavljati v vseh podsistemih. Med njimi želimo izpostaviti področje ničelne strpnost do nasilja nad ženskami, kjer se kot cilj doda »Zagotavljanje varnega okolja na umetniških akademijah in v kulturnih institucijah«.

Predloge Asociacije si lahko v celoti preberete tu.

Deli