Javno pismo: Podpora avtonomni tovarni ROG

V društvu Asociacija se z javnim pismom odzivamo na ravnanje Mestne občine Ljubljana na področju avtonomne tovarne ROG. V ROGu je delovalo oziroma deluje tudi veliko število kulturno umetniških kolektivov, skupin in posameznikov, poseganje v njihovo delo pa za področje kulture predstavlja nenadomestljivo izgubo.

Izjemno zaskrbljujoč je tudi način, s katerim so se oblasti lotile reševanje problema. Na mesto demokratičnih principov svobodne, inkluzivne in enakopravne družbe, so stopila njihova nasprotja. V nadaljevanju objavljamo javno pismo v celoti.

Ljubljana, 19. januar 2021

Nedopusten poseg v avtonomno tovarno ROG

Spoštovani,

demokracija se ne odvija z bagri, tovornjaki in policijo. Temeljna podstat sodobne družbe je usklajevanje nesoglasij skozi dialog, pogovor in iskanje kompromisov. Ničesar od tega ni bilo možno zaslediti v nasilnem zavzetju in izpraznitvi avtonomne tovarne ROG, ki se je pričela odvijati danes zjutraj brez napovedi, opozoril ali ustreznih sodnih obvestil.

Zgodba avtonomne tovarne ROG je širši javnosti dobro poznana, izpostavimo pa, da se v teh prostorih poleg številnih družbeno koristnih, samoniklih in samo organiziranih aktivnosti, odvija tudi progresivna neinstitucionalna kulturno umetniška in teoretska praksa. Na tem prostoru delujejo ali so delovali številni ustvarjalci in so se do nedavnega odvijale različne dejavnosti, vse od cirkuških kolektivov do uprizoritev sodobnih dramskih besedil, plesni performansi, teoretske razprave, razstave in številne druge izrazne oblike ustvarjalnosti. V Rogu poleg kolektivov deluje tudi več ateljejev, številne skupine in posamezniki pa so v prostorih hranili tudi umetniška dela. Poleg praznjenja prostorov se je danes pričelo tudi z nekaterimi rušitvenimi deli, posameznikom pa ni bilo omogočeno, da bi dostopali do svoje lastnine. Umetniška produkcija, arhivi in depoji so s tem dejanjem resno ogroženi. Takšnega surovega posega v umetnost slovenski prostor ni doživel že nekaj let, tovrsten odnos pa ne samo, da ne sodi v današnji čas, pač pa je preprosto civilizacijsko nesprejemljiva praksa.

Mestna občina Ljubljana je v svojem pojasnilu na dogajanje zapisala, da so bili prostori prazni in da so zgolj zasegli, kar je njihovega. Informacija in dejanje v celoti prezreta dejstvo, da smo sredi največje epidemije zadnjih sto let, da imamo policijsko uro, prepoved združevanja, omejevanje gibanja, da so zaprte številne dejavnosti in da torej vlada izredno stanje. Da so bili prostori prazni, ni razlog za deložacijo, pač pa odraz trenutnega stanja, ki z ničemer ne opravičuje ravnanja oblasti.

Današnje postopanje v primeru avtonomne tovarne ROG zato ostro obsojamo, Mestno občino Ljubljana pa pozivamo, da preneha z nasilnimi aktivnostmi izseljevanja in rušenja ter z uporabniki prostorov vzpostavi dialog, ki bo pripeljal do trajnostne rešitve.

Lep pozdrav,

Društvo Asociacija

Deli