Obsojamo nedopusten suspenz demokracije

V Društvu Asociacija z izjavo za javnost ostro obsojamo dogajanje na 27. nujni seji Odbora za kulturo v Državnem zboru.

Po tem ko nam kronično primanjkuje dialoga z ministrstvom za kulturo, ko še vedno nimamo dialoških skupin in ko se krči prostor civilne družbe, današnje dogajanje priča o nadaljnjem zaskrbljujočem krčenju demokracije, ki pa se mu odločno upiramo. Celotno izjavo za javnost lahko preberete v nadaljevanju.

Ljubljana, 29. oktober 2020

Obsojamo nedopusten suspenz demokracije

V Državnem zboru se je na 27. nujni seji Odbora za kulturo dne 29. oktobra zgodilo nedopustno izigravanje demokracije, ki mu ostro nasprotujemo. Poslanci koalicije, z izjemo enega, se seje niso udeležili, s čimer so tehnično povzročili, da se razprava o urgentnih točkah dnevnega reda, o deložaciji nevladnih organizacij na Metelkovi 6 in razgradnji javnih medijev ni mogla zgoditi. Poslanci koalicije so sporočili, da se seje ne morejo udeležiti zaradi drugih delovnih obveznosti in ob tem se sprašujemo, katere delovne obveznosti so za poslance bolj pomembne od njihove temeljne obveznosti, udeležbe na sejah v Državnem zboru? Pričakujemo javno pojasnilo. Četudi bi bili delovni izostanki opravičljivi, pa imajo poslanci možnost na sejo poslati nadomestnega poslanca, kar pa se prav tako ni zgodilo. S tem je bil manipulativno izpolnjen pogoj poslovnika državnega zbora, da se v takih primerih o točkah dnevnega reda sploh ne more glasovati.

Potem ko so organizacije na Metelkovi 6 brez kakršnegakoli predhodnega dialoga in v popolnoma neprimernem času dobile poziv k deložaciji, potem ko slovenski film trpi hude posledice zavoljo zavlačevanja administrativnih postopkov in potem ko je Ministrstvo za kulturo enostransko in brez kakršnegakoli predhodnega posvetovanja s komerkoli kljub drugačnim zakonskim obvezam, napovedalo spremembe pravilnika o strokovnih komisijah, smo danes bili na seji Odbora za kulturo deležni še protidemokratičnega poizkusa dokončne ukinitve kakršnekoli javne razprave. Tovrstnemu ravnanju ostro nasprotujemo in verjamemo, da nas pri tem podpira celotna evropska in svetovna demokratična skupnost.

Društvo Asociacija

Deli