Ne reze, potrebujemo dodatna vlaganja v kulturo

V Društvu Asociacija že vse od začetka epidemije poudarjamo, da kultura potrebuje dodatne ukrepe. Epidemija je zelo negativno vplivala na področje, posebnih ukrepov s strani Ministrstva za kulturo pa ni bilo. Da je stanje zaskrbljujoče, priča tudi predlog rebalansa državnega proračuna, ki kaže, da je kultura eno redkih področji, kjer se sredstva znižuje.

Ne glede na to ali gre pri zniževanju za prenos sredstev v prihodnja leta, nerealizacijo nekaterih projektov ali administrativne zaplete, menimo, da bi moral rebalans zagotoviti dodatna sredstva za kulturo, zato da bi lahko pričeli s saniranjem stanja na področju kulture, ki je zaskrbljujoče.

V nadaljevanju lahko preberete javno pismo v celoti.

Proračun za kulturo bi moral znašati vsaj 200 milijonov evrov

Ljubljana, 2. september 2020

Predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2020 kaže, da aktualna Vlada RS vsaj zanemarja, če ne celo aktivno slabi, področje kulture. Slednje dokazuje dejstvo, da se sredstva z rebalansom praktično zvišujejo na vseh ministrstvih, na področju kulture pa se zmanjšujejo za osem milijonov evrov. Četudi skuša Ministrstvo za kulturo v svojem odzivu reze opravičiti, slednje ne spodbija dejstva, da se tudi na integrali sredstva znižujejo, skupni denarni tok javnih sredstev iz naslova Ministrstva za kulturo pa bo nižji. Namesto prilagajanja na okoliščine s pasivnim pristopom premeščanja sredstev v prihodnja leta ali zniževanja, kjer so do tega pripeljale okoliščine epidemije, bi pričakovali proaktivno politiko uvajanja dodatnih ukrepov ali krepitev obstoječih mehanizmov.

Kulturniki smo se že maja povezali s pozivom Ostanimo v družbi najboljših! in Vladi RS v času epidemije poslali jasno sporočilo, da, kar zadeva kulturo, pričakujemo progresiven pristop in celo dodatna vlaganja. Zakaj? Ker ima kultura izkazane številne bonitete, saj veča ustvarjalnost in inovativnost, ki jo v krizah potrebujemo, je pomemben gospodarski faktor, ima pozitivne psihosocialne efekte in ima različne druge spodbudne učinke na družbo in posameznike. Predlog proračuna pa ne samo da kaže nerazumevanje področja kulture, pač pa s svojo pasivno, mestoma pa tudi aktivno, negativnostjo do področja krči temeljne postulate demokratične družbe.

Zakaj bi moral biti proračun za kulturo višji od dvesto milijonov? Zato ker imamo poleg tekočih realizacij še cel kup nerešenih vprašanj zavoljo epidemije in bi bilo potrebno tudi v nastali situaciji po vzoru drugih področij intervenirati z dodatnimi ukrepi, kot smo že večkrat predlagali. Pričakujemo vavčerje za kulturo, sklad z nepovratnimi sredstvi za urejanje situacije z odpovedmi in omejitvami potovanj in dodatne neposredne investicije v ustvarjalnost bodisi v obliki zagotavljanja dodatnih delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi bodisi skozi drug ustrezen mehanizem.

Iz vseh navedenih razlogov protestiramo proti napovedanim rezom v proračunu za kulturo in pozivamo predsednika Vlade RS in ministra za kulturo RS, da čim prej intervenirata v zvezi s predlaganim rebalansom proračuna in za kulturo zagotovita za leto 2020 najmanj dvesto milijonov evrov.

Lep pozdrav,

Društvo Asociacija

Deli