Dialoške skupine nujno potrebne

Z nastopom nove vlade v marcu 2020 so na podlagi internega pravilnika kot ponavadi prenehale delovati dialoške skupine za samozaposlene v kulturi in za nevladne organizacije, ki so vezane na vsakokratno ministrico oziroma ministra za kulturo.

V društvu Asociacija menimo, da so dialoške skupine za samozaposlene in nevladne organizacije nujen mehanizem za ohranjanje sodelovanja med civilno družbo in ministrstvom, zato smo ministra dr. Vaska Simonitija pozvali k ponovnemu imenovanju obeh skupin.

Dialoške skupine že več kot deset let delujejo kot pomembno mesto dialoga Ministrstva za kulturo z nevladnimi organizacijami in samozaposlenimi v kulturi. V preteklih letih se je nabralo kar nekaj strukturnih težav, zaradi katerih je treba nadaljevati s pogovori (karierna dinamika, bolniške za samozaposlene v kulturi, debirokratizacija, uveljavljanje deleža za umetnost in številna druga vprašanja), poleg tega pa so nas aktualne razmere z pandemijo COVID-19 pahnile v novo situacijo in negotovost, zaradi česar je prav tako potrebno pričeti aktivno razmišljati o rešitvah.

Asociacija je zato na ministrstvo naslovila dopis, v katerem izpostavljamo, da so dialoške skupine pomemben mehanizem, saj predstavljajo strukturno urejeno mesto argumentiranega dialoga. Ministrstvo smo pozvali, da vzpostavi dialoške skupine in s tem realizira tudi javno večkrat izpostavljene usmeritve tako Vlade kot Ministrstva za kulturo, da je potrebno z vsemi deležniki voditi konstruktivni dialog.

Celoten odziv lahko preberete na tej povezavi.

Deli