SERVIS: FURS je začasno prenehal pošiljati eRačune v času razglašene epidemije COVID-19

Mnogi samozaposleni so bili v času razglašene epidemije zaradi bolezni COVID-19 ekonomsko zelo prizadeti. Vlada je za zamejitev posledic sprejela številne ukrepe, med drugim je spremenila tudi roke in višino obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost.

V servisu smo opozorili, da Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) začasno opušča pošiljanje predizpolnjenih eRačunov.

FURS je 10. aprila 2020 zavezance registrirane za prejemanje eRačunov obvestil, da v obdobju veljavnosti interventne zakonodaje ne bodo pošiljali eRačunov za plačilo prispevkov za socialno varnost za naslednje obračune davčnega odtegljaja oziroma obračune prispevkov za socialno varnost:
• REK–1 – Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja,
• OPSVZ – Obračun prispevkov za socialno varnost,
• OPSVL – Obračun prispevkov za socialno varnost za družbenike, ustanovitelje zavodov in zadrug,
• OPSVK – Obračun prispevkov za socialno varnost za kmete (obvezno in prostovoljno vključene v obvezno socialno zavarovanje).

Slednje je veljalo tudi za samozaposlene v kulturi in druge samozaposlene, ki sami plačujejo prispevke za socialno varnost. Tisti, ki se niso poslužili ukrepov iz interventnega zakona (pomoč v obliki temeljnega dohodka, odlok/oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost, idr.), so lahko nadaljevali s plačevanjem obveznosti na prehodne davčne podračune z referencami, kot so to izvajali pred registracijo na prejemanje eRačunov.

Tistim samozaposleni, ki pa so se odločili za uveljavljanje pravic iz interventnih zakonov, pa smo priporočali, da si pri obračunavanju rednih obveznosti zagotovijo ustrezno strokovno pomoč.

FURS je ob tem dodal, da bodo eRačuni še naprej nemoteno izdani za:
• REK–1a – Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo,
• REK–1b – Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja,
• REK-2 – Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja,
• OPSVP – Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje,
• OPSVD – Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic,
• OPSVT – Obračun prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih delodajalcih.

FURS je storitev pošiljanja eRačunov že vzpostavil nazaj. Več o UJP eRačunu si lahko prebereta na tej povezavi.

* Nazadnje posodobljeno besedilo v juliju 2023.

Deli