Odziv Asociacije na drugi korona paket

V društvu Asociacija smo od samega začetka epidemije spremljali ukrepe za blažitev posledic in z aktivnostmi smo nadaljevali tudi ob nastajanju t.i. drugega korona paketa. Slednji je poleg novega svežnja ukrepov vključeval tudi popravke in dopolnile prvega zakona.

Veseli nas, da so bili v popravkih prvega paketa upoštevani številni predlogi Asociacije, predlagali pa smo tudi spremembe novega drugega zakona.

Glede Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je pozitivno, da bodo poslej do temeljnega dohodka upravičeni vsi samozaposleni, tudi tisti, ki ne opravljajo dejavnosti za polni delovni čas. Prav tako je pozitivna sprememba, da se ukinja februar kot referenčna točka glede temeljnega dohodka, saj je ta problematičen zaradi različne narave dela samozaposlenih. Naposled je zelo blizu našemu predlogu tudi primerjava izpada dohodka na letni ravni; rešitve kot so predlagane v novih 22. in 37. členu so bolj ustrezne in enostavnejše. Dejstvo, da se bo pomoč v obliki temeljnega dohodka vračalo brezobrestno, je prav tako smiselna rešitev, saj se ne kaznuje finančnega uspeha.

Ponovno smo predlagali, da izjava s katero samozaposleni uveljavljajo temeljni dohodek ni javna, saj ni nobenega razloga, da bi temu moralo biti tako, zares takšnemu javnemu objavljanju oporeka tudi evropska uredba o varstvu podatkov. Glede drugega paketa, ki je namenjen jamstveni shemi za kredite pa smo predlagali predvsem dopolnitev višina kredita, do katerega jamči država.

Celoten odziv Asociacije lahko preberete na tej povezavi.

Deli