Subvencionirano čakanje na delo tudi za NVO

Asociacija je 17. marca 2020 Vlado RS ob sestavi predloga Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače opozorila, da med upravičence umesti tudi nevladne organizacije.

Kulturne ustanove so bile prve, ki so se zaprle zaradi nastalih razmer, kar pomeni, da so se samozaposleni v kulturi in nevladne organizacije znašli v nezavidljivem položaju, brez dela in sredstev.

V Zakonu o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače so bili predvideni upravičenci teh nadomestil gospodarske družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, zadruge ali fizične osebe, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja. Društvo Asociacija je poslala odziv na zakon, s pozivom vladi in ministrstvu, da med upravičence umesti tudi nevladne organizacije.

V odzivu smo opozorili, da tudi nevladni sektor zaposluje in bo imel zaradi zmanjšanje aktivnosti težave z ohranitvijo delovnih mest. To se še posebej kaže na področju kulture, saj so bile kulturne institucije prve, ki so se zaradi epidemije zaprle, kulturna produkcija pa je od takrat povsem ustavljena ali znatno zmanjšana. Naš predlog v tem zakonu ni bil sprejet, kasneje pa je bil v proceduro poslan nov zakon, tako imenovani prvi paket protikorona ukrepov, kamor so bile glede subvencioniranja čakanja na delovnem mestu vključene tudi nevladne organizacije.

Celoten odziv društva Asociacija na navedeni zakon preberete na tej povezavi.

Deli