Ministrstvo prisluhnilo stališčem NVO

Nedavno so programsko financirane nevladne organizacije iz področja uprizoritvene umetnosti s strani ministrstva za kulturo prejele obvestilo, da bodo v letu 2020 prejele sredstva, kot je bilo predvideno s prvotno pogodbo. Takšno odločitev, za katero smo si prizadevali tudi v društvu Asociacija, pozdravljamo.

Spomnimo, da so oktobra te iste organizacije, ob pozivu za predložitev programov v letu 2020, prejele tudi informacijo, da se jim sredstva za leto 2020 krčijo za približno deset odstotkov od pogodbene vrednosti oziroma kar dvajset odstotkov glede na rebalans v letu 2019.

Celotno dogajanje ima še širši kontekst. Nedolgo tega, predno so izpostavljene organizacije prejele obvestilo o znižanju sredstev, je javnost izvedela, da sta na področju uprizoritvene umetnosti, po uspešni tožbi in ponovni odločitvi strokovne komisije, bili dve organizaciji izbrani v programsko financiranje za trenutno programsko obdobje. Korelacija med uspelimi tožbami in nižanjem sredstev do tedaj programsko financiranih NVO s področja uprizoritvene umetnosti je bila evidentna. Da je tovrstno zniževanje sredstev nesprejemljivo, smo v Asociaciji opozorili z novinarsko konferenco, kasneje pa smo se sestali tudi z državno sekretarko in pristojnimi uradniki na ministrstvu za kulturo.

V Asociaciji pozdravljamo odločitev ministrstva za kulturo, da je povrnilo sredstva na izhodiščno raven in da se je reševanja problema lotilo tudi skozi konstruktivni dialog. Ob tem bi ponovno izpostavili, da je slovenska ustvarjalnost na izjemnem kakovostnem nivoju, kar dokazujejo tudi številne mednarodne nagrade in da je potrebno ob tem razmišljati, da se programsko in projektno financiranje v prihodnjem obdobju zviša tako po obsegu, kot po številu prejemnikov. Spomnimo, da so bila sredstva med zadnjo gospodarsko krizo okleščena in da bi jih bilo potrebno vrniti na staro raven, hkrati pa je potrebno razmišljati tudi o razvoju.

Deli