Vabilo: Posvet o prostorih za NVO v kulturi

Infrastrukturna vprašanja NVO v kulturi so letos zabeležila kar nekaj problematičnih točk, saj je bila prodana stavba na Kersnikovi 4 v Ljubljani, ki je eden od prostorov, kjer se je oblikovala ljubljanska neodvisna scena; novega lastnika so dobili tudi prostori na področju Tobačne, kjer so prav tako delovale številne NVO v kulturi, naposled so bile težave zabeležene v Mariboru, situacija s prostori pa ni rožnata niti po drugih krajih v Sloveniji.

Zavoljo vsega navedenega v društvu Asociacija organiziramo posvet, ki se bo zgodil 9. januarja 2020 ob 11:00 na sedežu Asociacije (Dalmatinova 4, velika dvorana v šestem nadstropju).

Posvet organiziramo tudi v luči nastajanja dveh pomembnih strateških dokumentov, in sicer Nacionalnega programa za kulturo in Strategije razvoja kulture Mestne občine Ljubljana, razpravo pa bomo razprli na nacionalnem nivoju. Skozi pogovor želimo opredeliti glavne težave, predvsem pa razmisliti o najboljših rešitvah, ki bi jih bilo treba pričeti umeščati v strateške dokumente. Posvet dopolnjujemo tudi z empirično raziskavo, in sicer skušamo z anketo (dostopna je na tej povezavi) dobiti podatke o realnem stanju pa tudi potrebah in viziji nevladnikov o tem, kako bi moralo biti vprašanje prostorov urejeno na občinski in nacionalni ravni.

Ko se pogovarjamo o prostorih ustvarjalcev in NVO v kulturi, se vprašanja hitro pričnejo množiti. Samo ob tipskem razmisleku se nam začne zastavljati vprašanje, ali so stvari na področju pisarn kot skupnem imenovalcu večine nevladnikov urejene, kako je s skladišči, rezidenčnimi prostori, ateljeji, vadbišči in drugimi tipi prostorov. Bi oblasti morale skrbeti za prostore na način brezplačnega oddajanja ali bi bilo smiselno, da ustrezna sredstva razdelijo namensko? Je edino pravo mesto kulturnih inštitucij center mesta ali so lahko ustrezni prostori tudi nekoliko odmaknjeni?

Posvet bodo začeli uvodni govorci s kratkimi tematskimi predstavitvami, potem bo sledila razprava.

Uvodni govorci:

  • Katerina Mirović (Forum Ljubljana)
  • Uroš Kaurin (Moment/GT 22)
  • Eva Matjaž (Poligon)
  • Aidan Cerar (Inštitut za politike prostora)
  • Senka Šifkovič Vrbica (Pravno-informacijski center nevladnih organizacij)

Dogodek bo povezovala Alma R. Selimović.

Vabljeni, da na posvetu delite tudi svoje videnje problematike ter predlagate rešitve in vizije.

* Posvet in spremljajoče aktivnosti glede vprašanja prostorov, izvajamo v Asociaciji s podporo programa Reg Lab, ki ga izvaja Kooperativa.

Deli