Anketa: Prostorska vprašanja poklicnih NVO v kulturi

Foto: Bunker@Nada Žgank

Kakšne so prostorske potrebe poklicnih NVO v kulturi? Koliko dodatnih prostorov še potrebujemo in kakšne tipe prostora? Kako dolgoročni so najemi? Katere so dobre prakse glede reševanja prostorskih vprašanj NVO v kulturi in ali jih v kateri od občin že izvajajo? Kako ustrezni so prostori, ki jih v najem posredujejo občine?

V društvu Asociacija smo oblikovali anketo, s katero se aktivno vključujemo v naslavljanje prostorske problematike NVO v kulturi. Z anketo skušamo pridobiti podatke o trenutnem stanju, potrebah in dobrih praksah, ki bi jih bilo treba implementirati v strateške dokumente in seveda tudi v realnost.

Temi infrastrukturnih potreb NVO v kulturi je v preteklosti sicer bilo posvečene nekaj pozornosti, tako da imamo na razpolago nekaj teoretskih in preglednih prispevkov, pa tudi nekatere preglede in analize. Marsikateri dokument pa je že zastarel in situacija se sodeč po odzivih s terena slabša, zato bomo z napovedano anketo in analizo, ki ji bo sledila, skušali pridobiti najnovejše podatke tako stanja kot tudi potreb in možnih rešitev.

Vse poklicne NVO v kulturi pozivamo k izpolnjevanju ankete. Ker si želimo, da bi bila slednja kar se da reprezentativna in s tem podatki res relevantni, je dobrodošlo, da k izpolnjevanju pozovete katero od organizacij, s katerimi sodelujete, ali vest o anketi delite po svojih informacijskih kanalih.

Anketo je možno izpolniti na tej povezavi, odgovore pa bomo beležili do 10. januarja 2020.

Zahvaljujemo se vam za vaš čas in sodelovanje.

* Anketo in spremljujoče aktivnosti glede vprašanja prostorov, izvajamo v Asociaciji s podporo programa Reg Lab, ki ga izvaja Kooperativa.

Deli