Nadaljevanje dialoga z MOL

Mestna občina Ljubljana z nevladnim sektorjem in samozaposlenimi v kulturi vodi strukturiran dialog preko delovne skupine, v kateri delujejo tudi predstavniki Asociacije.

Skupina se je v letu 2019 sestala trikrat in sicer v marcu, juliju in oktobru, glavne tematike pa so bile predvsem priprave na kandidaturo MOL za Evropsko prestolnico kulture, pisanje novega lokalnega programa za kulturo MOL in pa oblikovanje programskega razpisa za prihajajoče novo obdobje.

O pripravah na EPK so člani dialoške skupine razpravljali na 14. in 15. seji, kjer so bili seznanjeni s potekom priprav. V marcu je razprava potekala predvsem o oblikovanju fokusnih skupin, predstavniki NVO pa so poudarili, da je pomembno, da se v pripravo vključi tudi nevladni sektor. Slednji je namreč v prestolnici zelo močno prisoten in lahko pomembno prispeva k oblikovanju in izvajanju EPK. Kot je bilo poudarjeno na nacionalni konferenci o vključevanju NVO v EPK, ki je v septembru 2018 potekala v Novi Gorici pa je pomembno, da se NVO vključi pravočasno, da se mu prepusti zadostna mera avtonomnosti in da se tudi preko EPK stremi k trajnostnemu razvoju NVO v kulturi.

Nadalje je dialoška skupina razpravljala o programskem razpis MOL za naslednje štiriletno obdobje, pri čemer je največji del razprave potekal predvsem o predlogu, da bi se z razpisom uvedlo novo transdisciplinarno področje, ki bi bilo načeloma namenjeno organizacijam, ki niso usmerjene pretežno na eno področje, pač pa delujejo izrazito transdisciplinarno oziroma na večih področjih. Ob tem se je pojavljala predvsem zagata glede zakonskih omejitev pa tudi smiselnosti tovrstnega dodajanja področji oziroma tudi o možnosti, da razpis v celoti opustil področja.

Na zadnji oktobrski seji se je razpravljalo še o novem lokalnem programu za kulturo MOL, saj se aktualni izteče z novim letom. V sklopu tega je bila izpostavljena prostorska problematika, ki je vezana tudi na prodajo prostorov na Kersnikovi 4. Pomembno je, da se v novem LKP ustrezno opredeli infrastruktura, ki bo namenjena NVO, saj so prostori eden od predpogoje za delovanje. Poleg pisarn, je tu potrebno razmišljati tudi o skladiščih, ateljejih in namenskih prostorih.

Deli