Delavnica: Ogledalo vladi/odločevalcem

Društvo Asociacija kot vsebinska mreža nevladnih organizacij na področju kulture s ciljem krepitve NVO za zagovorništvo kulture vabi na delavnico o osnovah zagovorništva NVO v kulturi, ki bo potekala v torek 10. septembra 2019 ob 12.30 na Dalmatinovi 4 v Ljubljani.

Na delavnici Ogledalo vladi bodo navzočim predstavnikom_cam NVO predstavljene osnove zagovorništva na področju kulture kot izobraževanja, informiranja in ustvarjanja zavesti med zakonodajalci ter oblikovalci javnih kulturnih politik in kulturno javnostjo o vprašanjih, s katerimi se soočajo delujoči na področju umetnosti ter kulture, in ki jih naj te politike naslavljajo.

Zagovorništvo NVO v kulturi se osredotoča na vprašanja, ki se nanašajo na položaj in izzive delovanja poklicnih/profesionalnih NVO, samozaposlenih in drugih neformalnih skupin ter posameznikov v kulturi v lokalnih okoljih Republike Slovenije. Delavnica Ogledalo vladi, ki jo bo izvedel strokovni sodelavec društva Asociacija Tomaž Zaniuk, pa je namenjena informiranju in usposabljanju NVO z namenom njihovega vključevanja ter vplivanja na spremembe na področju lokalnih in nacionalnih kulturnih politik ter spodbujanju različnih partnerstev pri naslavljanju sodobnih izzivov v kulturi in umetnosti.

Zagovorništvo NVO v kulturi je dejavnost, preko katere poteka informiranje družbe o tem, kako bo določena javna kulturna politika vplivala na deležnike na področju umetnosti in kulture, določeno skupnost in družbo kot celoto. Zagovorništvo je strokovno argumentiranje vsebine javne politike v komunikaciji s političnimi odločevalci (zahteve za nove javne politike ali popravke starih) ter zagovarjanje izbrane procedure političnega odločanja, ki temelji na predhodnih analizah alternativnih procedur.

Ob osnovnih pojmih zagovorništva v kulturi, kot so zagovorniški projekt, zagovorniški proces, faze obnašanja političnih odločevalcev, nosilci vpliva na oblikovanje in izvajanje javnih kulturnih politik idr., bo na delavnici predstavljen tudi osnutek E-priročnika: Osnove zagovorništva v kulturi, ki bo prosto dostopen na www.asociacija.si. Posvetili se bomo tudi spremljanju predlogov zakonov in predpisov, metodologiji zagovorniškega arhiva Asociacije in evalvaciji učinkov zagovorništva NVO v kulturi. Tudi na področju kulture je med posameznimi lokalnimi okolji namreč moč identificirati zelo velike vsebinske razlike v sodelovanju in upoštevanju mnenja NVO v oblikovanju in izvajanju javnih kulturnih politik, zato bosta e-priročnik in delavnica o osnovah zagovorništva prispevali k bolj učinkovitemu zagovorniškemu delu NVO na področju kulturne politike na lokalnem nivoju in zmanjšanju teh vsebinskih razlik med posameznimi lokalnimi okolji.

TERMIN: torek, 10. september 2019, s pričetkom ob 12:30
TRAJANJE: Predvidoma 1,5 ure
KRAJ: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana – 2. nadstropje, soba 6
KOTIZACIJA: delavnica je brezplačna
DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: info@asociacija.si / 051 773 611
PREDAVATELJ:
Tomaž Zaniuk je strokovni sodelavec društva Asociacija, novinar in kolumnist, avtor analiz razpisnih mehanizmov in komentator predlogov zakonov in predpisov, ki se v zadnjem obdobju osredotoča na dejavnost zagovorništva NVO v kulturi.

*Projekt Asociacija – mreža NVO v kulturi, kultura za ustvarjalen razvoj, v sklopu katerega Asociacija izvaja delavnico, delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

ess logo nov

Deli