Analiza potrjuje nedomišljenost razpisov

Foto: Nada Žgank@Bunker
Foto: Nada Žgank@Bunker

Društvo Asociacija je na tradicionalni novinarski konferenci pred 8. februarjem in Prešernovim dnevom predstavilo komentar aktualnega političnega dogajanja na področju neodvisne umetnosti ter kulture in Analizo enoletnih projektnih razpisov ministrstva za kulturo v obdobju 2009 – 2019. Na novinarski konferenci je na dejstvo, da je stanje na ministrstvo za kulturo zaskrbljujoče in da to vpliva na celotno umetniško produkcijo, opozorila predsednica društva Inga Remeta, analizo pa je predstavil strokovni sodelavec Asociacije Tomaž Zaniuk.

Inga Remeta, predsednica društva Asociacija, je spregovorila o pričakovanjih ob tokratnem rebalansu proračuna države in povečanju sredstev za kulturo v višini 30 milijonov evrov. Poudarila je, da je nujno, da bodo povečanja sredstev deležni tudi samozaposleni in nevladne organizacije v kulturi. Glavni zaključek Analize enoletnih projektnih razpisov Ministrstva za kulturo pa je, da je obstoječi kulturni model nedomišljen, saj so tako med posameznimi razpisnimi leti kot med posameznimi področji umetnosti razlike zelo velike.

Neodvisna kultura po besedah Inge Remeta pričakuje nove projektne razpise že v letu 2019, predlaga, da se razmisli o uvedbi dvoletnih projektnih razpisov in kako omiliti posledice zadnjega programskega razpisa. Čeprav je evalvacijo vseh razpisnih mehanizmov obljubil nekdanji minister za kulturo, pa v Asociaciji pričakujejo, da bo do te prišlo tudi pod novim vodstvom ministrstva. To bo moralo tudi pričeti uresničevati zaveze iz koalicijske pogodbe, kot so uvedba zdravniške za samozaposlene v kulturi, okrepitev štipendijske politike in reforma razpisnih mehanizmov. Potrebno pa bo tudi zagotoviti samostojno proračunsko postavko za NVO in samozaposlene v kulturi in poskrbeti, da bo prišlo do podvojitve proračunskih sredstev za ta del kulture.

Pred letom dni je bil sprejet tudi zakon o nevladnih organizacijah, po katerem so resorna ministrstva zadolžena za financiranje vsebinskih mrež. Nujno je, da tudi ministrstvo za kulturo prepozna to zakonsko obvezo in da se že z letom 2019 in v okviru rebalansa zagotovi, da bo prišlo do ustreznega razpisa. Prejšnji minister je na samem začetku naredil pomemben pozitiven korak s tem, da je imenoval v kabinet tudi strokovnjakinjo za NVO in samozaposlene v kulturi, in v društvu Asociacija računamo na to, da se bo ta, po naši oceni pozitivna praksa, ohranila še naprej. Inga Remeta pa je opozorila tudi na dejstvo, da smo že dve leti brez Nacionalnega programa za kulturo, ki je edini lahko temelj za kakšne resne reforme obstoječega kulturnega modela.

Tomaž Zaniuk, strokovni sodelavec društva Asociacija, je uvodoma ob predstavitvi analize stanja v kulturi povedal, da so se za enoletne projektne razpise ministrstva za kulturo odločili, ker gre za osnovni razpisni mehanizem za dostopanje do javnega sofinanciranja za ustvarjalce in producente na področju umetnosti in kulture, ki tudi v letu 2019 ni dočakal prepotrebne vsebinske prenove. Preko njih do sofinanciranja kulturnih projektov dostopajo samozaposleni in nevladne organizacije v kulturi ter javni zavodi na področju kulture, ki jih ministrstvo ne financira neposredno in ki so v bistveno boljšem izhodiščnem položaju. V okviru analiziranega obdobja je posebej predstavil okvirne vrednosti razpoložljivih sredstev, razpisne roke in datume podpisa pogodb o sofinanciranju projektov, razpisana sredstva po posameznih področjih umetnosti ter podpodročje delovnih štipendij, kot najbolj pogosto obliko neposredne podpore ustvarjalcem, ki so samozaposleni v kulturi.

Glavni zaključki Analize stanja v kulturi: Nedomišljenost obstoječega kulturnega modela na primeru enoletnih projektnih razpisov v letih 2009 – 2019, ki je v celoti na voljo na tej povezavi, so tako še, da so se pri produkciji v umetnosti in kulturi politični varčevalni ukrepi nadaljevali tudi v letih gospodarske rasti ter okrevanja. Ustvarjalci in producenti se po posameznih razpisnih področjih umetnosti srečujejo z zelo različnimi izločilnimi in omejevalnimi posebnimi pogoji, menjave vodstev ministrstva za kulturo pa puščajo posledice na celotno področje umetnosti in kulture.

Predstavniki društva Asociacija so novinarsko konferenco zaključili s Strategijo razvoja NVO in samozaposlenih v kulturi, katero predvideva tudi aktualna koalicijska pogodba. V Asociaciji ocenjujejo, da gre za strateški dokument izjemnega pomena, zato bodo pristopili k izdelavi lastnega dokumenta in predloga ciljev ter ukrepov za izboljšanje položaja NVO in samozaposlenih v kulturi.

Deli