Asociacija na čelu konzorcija vsebinskih mrež

Z začetkom leta je Asociacija iz rok Umanotere za eno leto prevzela koordiniranje Konzorcija vsebinskih mrež nevladnih organizacij.

V središču naših prizadevanj bo letos nadaljnje financiranje vsebinskih mrež, prepoznavanje njihovega pomena v javnosti ter organizacija osrednje letne konference, ki bo potekala v pomladanskih mesecih. Na njej bomo pred evropskimi volitvami osvetlili pomen in financiranje vsebinskih mrež znotraj Evropske unije.

Konzorcij sestavlja 12 vsebinskih podpornih nevladnih organizacij, katerih temeljno dejavnost predstavlja podpora posameznemu sektorju (okolje, sociala, kultura, prostovoljstvo, trajnostni razvoj, zdravje itn.).

Konzorcij mreže med seboj povezuje, spremlja tekoče politično dogajanje na polju nevladnega sektorja, skrbi za pretok informacij med mrežami, spodbuja njihov razvoj in razvoj NVO sektorja na sploh, aktivno sodeluje pri zagovorniških aktivnostih in oblikovanju politik na področju NVO ter promovira aktivnosti članic.

Konzorcij predstavlja enega izmed ključnih načinov medsektorskega povezovanja in preseganja delitev znotraj nevladnega sektorja. Prav zato smo lani v osprednje našega delovanja postavili vprašanje solidarnosti med nevladnicami in nevladniki ter poskusili osmisliti mehanizme za medsebojno pomoč v primeru krčenja javnega prostora za delo nevladnih organizacij.

Letos naj bi financiranje vsebinskih mrež skladno z Zakonom o nevladnih organizacijah prevzela resorna ministrstva, ter tako naredila pomemben korak k razvoju podpornih mehanizmov za nevladne organizacije, ki so ključni način dogoročnega izboljšanja pogojev delovanja v NVO sektorju ter zaposlovanja v njem.

Pred Asociacijo so v zadnjih letih Konzorcij koordinirale vsebinske mreže Umanotera, Plan B in Slovenska filantropija. Konzorcij se sestaja enkrat mesečno, več o našem delu in aktivnostih posameznih mrež pa si lahko ogledate na naši spletni strani.

Deli