Z delovanjem pričenja Servis za ustvarjalce

Imate kot samozaposleni na področju kulture in kreativnih industrij vprašanja iz področij administracije, računovodskih obveznosti, prava, razpisov, davkov, itd.? Morda imate kot samostojni ustvarjalec_ka težave z določanjem lastnega delavnika, s postavljanjem cene svojega dela, s sodelovanjem pri projektih in sorodnimi t.i. mehkimi veščinami.

Samostojni ustvarjalci so pogosto strokovnjaki za delo s katerim se ukvarjajo, hkrati pa so glede ostalih, za tekoče delo relevantnih dejavnosti, prepuščeni sami sebi. Da temu ne bo več tako smo v Društvu Asociacija v sodelovanju s Poligon kreativnim centrom pričeli z vzpostavljanjem Servisa za ustvarjalce, kjer bomo asistenco nudili tako glede administrativnih in sorodnih vprašanj, kot glede različnih drugih veščin potrebnih za uspešno samostojno delovanje.

»Servis za ustvarjalce« je ključni del projekta »Servis za samozaposlene iz kulture in kreativnih industrij«, ki ga sofinancira Ministrstvo za Javno Upravo Republike Slovenije, razvijata pa ga Društvo Asociacija in Zavod Poligon. Asociacija v okviru projekta vzpostavlja servis za administrativna vprašanja in razvija model kolektivnih peer to peer delavnic, medtem ko Poligon razvija izobraževanja in svetovanja na področju t.i. mehkih delovnih veščin. Četudi Asociacija že izvaja nekatere servisne storitve pa ravno z povezovanjem in sodelovanjem s Kreativnim centrom Poligon Servis za ustvarjalce koncipiramo kot bolj celostno storitev, v upanju da bo iz trenutnega pilotnega obdobja servis izšel kot sodoben, celosten in uporabnikom prijazen produkt.

Projekt je nastal kot rezultat dolgoletnih prizadevanj Asociacije, katerih izhodišče je bila ugotovitev, da samozaposleni v kulturi nimajo učinkovitega svetovalnega in podpornega sistema, ki bi omogočal, da bi se lahko osredotočili predvsem na lastno poslanstvo, torej kulturno in umetniško udejstvovanje. Osrednji namen projekta je opolnomočenje samozaposlenih na področju kulture in kreativnih industrij. Gre za skupino, ki jo družba in vse ravni oblasti obravnavajo kot strateško pomembno, hkrati pa gre za populacijo, ki se srečuje z vrsto resnih socialnih, poslovnih in administrativnih bremen. Projekt odgovarja na izzive, ki jih predstavljata fleksibilizacija in prekarizacija dela, ki je učinek porasta atipičnih oblik zaposlitev, kar prihaja posebej do izraza na področju kreativnih in kulturnih poklicev. Večina ustvarjalcev na teh področjih je bila namreč izobražena predvsem v strokovnem smislu, izobraževalni sistem pa jim ni ponudil skoraj nikakršnih podpornih znanj, ki so nujna za vstopanje na trg in za dolgoročno delovanje na njem. Poleg osnovne specializacije za opravljanje svojega poklica tako danes vsi potrebujejo še dodatna znanja in veščine za učinkovito in suvereno samostojno delo.

Rešitev, ki jo v tem kontekstu projekt ponuja, je vzpostavitev celostnega servisa, ki bo omogočil opolnomočenje samozaposlenih s področja kulture in kreativnih industrij. Servis kot platforma podpornega sistema identificira probleme, obenem pa tudi razvija ključne rešitve (orodja, znanja) in krepi najrazličnejše delovne veščine, obenem pa predstavlja tudi izhodišče za morebitno zagovorniško dejavnost in sistematično izboljšavo statusa samozaposlenih, saj preko servisnih storitev dobimo poglobljen uvid v realno stanje na terenu in v konkretne težave, s katerimi se samozaposleni soočajo.

Uporaba administrativnega dela servisa je zelo enostavna. Pišite nam na info@asociacija.si ali nas pokličite na 051 773 611 in nam opišite problem, s katerim se soočate. V najkrajšem možnem času, boste prejeli odgovor na vašo težavo, če pa je zadeva sistemske narave, jo bo skušala Asociacija rešiti skozi zagovorniško aktivnost. Medtem se vi lahko osredotočite na vaše ustvarjalno delo.

Poleg servisa bomo pri Asociaciji v okviru projekta organizirali še 6 brezplačnih delavnic, o katerih vas bomo obveščali sproti in bodo predvidoma potekale enkrat mesečno od januarja do junija 2019.

Deli