Asociacija dobila novo predsednico

V preteklih letih je Asociacija zabeležila veliko vidnih uspehov in premikov na področju kulturne politike, za kar se lahko zahvalimo tudi delu in angažmaju dosedanje predsednica Jadranke Plut.

Na izrednem občnem zboru, ki je potekal 6. novembra pa so člani Asociacije izbrali novo predsednico in sicer bo Asociaciji v prihodnjih letih predsedovala Inga Remeta, dosedanja podpredsednica in članica upravnega odbora Asociacije, vodja gledališča Glej ter odlična poznavalka razmer na področju neodvisne kulturne produkcije.

V obdobju mandata Jadranke Plut smo pri Asociaciji dosegli veliko. Predvsem smo se uspeli pozicionirati kot pomemben sogovornik v kulturno političnem prostoru in postali najbolj prepoznaven zagovornik nevladnih organizacij in samozaposlenih s področja kulture. Dosežki Asociacije so bili na eni strani predvsem zaustavitev nekaterih negativnih trendov na področju zakonodaje, na drugi strani pa tudi doseganje konkretnih pozitivnih sprememb.

V letu 2016 smo dosegli, da ni prišlo do zdesetkanja samozaposlenih v kulturi zaradi nesmiselno strožjih pogojev ter na ustavnem sodišču izborili odpravo fiktivnih prihodkov za samozaposlene, ki so najbolj škodili ravno finančno najbolj ogroženim. Pripomogli smo tudi k ohranitvi Stare mestne elektrarne, pričela z izdajanjem glasila Kulturosfera ter dosegli debirokratizacijo nekaterih postopkov znotraj avtorske zakonodaje.

Še bolj pestro je bilo leto 2017. Asociacija je bila v tem času soodgovorna za zakonsko vključitev obveznega deleža za umetnost ter za ustavitev za kulturo škodljivih poskusov novega nacionalnega programa za kulturo in novega zakona za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Izbojevali smo tudi spolno uravnoteženost pri podeljevanju Prešernovih nagrad, pripomogli k opolnomočenju lokalnih nevladnih organizacij ter vzpostavili servisne storitve za nevladne organizacije in samozaposlene v kulturi.

V prvi polovici leta 2018 smo pri Asociaciji poskrbeli za omilitev vsaj nekaterih škodljivih ukrepov, ki so zaznamovali leto 2017 ter izvedli eno največjih in najodmevnejših kampanj Čas je za kulturo in umetnost s katero smo želeli širšo javnost opozoriti na vse bolj nevzdržne razmere na našem področju ter obenem politične stranke v predvolilni kampanji opomniti na to, da kulture v svojih volilnih programih ne smejo zanemariti, kar je v končni fazi rezultiralo tudi v konkretnih zavezah nove koalicijske pogodbe na področju nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi. Kot korak v pravo smer in obet izboljšanja situacije na kulturen področju razumemo tudi imenovanje dosedanje predsednice Asociacije Jadranke Plut za svetovalko ministra za kulturo za področje nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi.

Jadranko Plut je na čelu Asociacije nadomestila Inga Remeta, predsednica gledališče Glej in dolgoletna članica upravnega odbora Asociacije, ki je na področju kulture aktivna že več kot deset let. V tem času je tesno sodelovala z različnimi akterji s področja kulture ter dodobra spoznala tudi institucionalni in kulturno-politični aspekt delovanja v kulturi. Kot je zapisala v svojem motivacijskem pismu, namerava nadaljevati z izvajanjem že obstoječih projektov, se zavzemati za uresničitev trajnostnih pogojev za poklicno delovanje in ustvarjanje članov Asociacije, spodbujati širjenje članstva tako na lokalnem kot nacionalnem nivoju ter krepiti obstoječe mednarodne povezava in partnerstva. Predvsem pa si bo z vsemi aktivnostmi prizadevala za izboljšanje pogojev dela in ustvarjanja na področju neodvisne kulture in samozaposlenih v kulturi.

Z dobro podlago ter novo energijo, zagonom in elanom načrtujemo in verjamemo, da bomo v prihodnje skupaj dosegli pomembne izboljšave na področju kulturne politike.

Deli