Prvi epilog programskega razpisa

Na Novi pošti se je 24. septembra 2018 odvila novinarska konferenca organizacij, ki so tožile ministrstvo za kulturo glede rezultatov programskega razpisa. Organizacije so predstavile trenutno stanje in potek tožb in hkrati osvetlile nekatera nova problematična dejstva.

Asociacija se je prav tako udeležila novinarske konference, kjer smo ponovili potek dogajanja glede programskega razpisa in izrazili upanje, da bo z novo sestavo na ministrstvu za kulturo prišlo tudi do sprememb pri razpisnih postopkih.

Dogajanje glede programskega razpisa ministrstva za kulturo je bilo tako v letu 2017, kot v prvi tretjini leta 2018 zelo intenzivno. Predstavnik Asociacije je na novinarski konferenci obnovil zelo pestro dogajanje pred in med objavo programskega razpisa, prav tako je orisal dogajanje po objavi rezultatov. Celotno dogajanje glede programskega razpisa je zabeleženo tudi v zagovorniškem arhivu Asociacije, na novinarski konferenci pa so bili ponovljeni predvsem ključni deli.

Asociacija je že pred objavo razpisa izvedla dva posveta, na katerem smo pregledali skupne pa tudi področne ukrepe, ki bi jih bilo potrebno izvesti. Vse ukrepe in predloge sprememb, ki so bili usklajeni s širokim krogom deležnikov, smo posredovali na ministrstvo za kulturo, a se je ob objavi razpisa izkazalo, da ministrstvo ni imelo praktično nobenega posluha in želje po pozitivnih spremembah. Ko je bil razpis objavljen, smo na novinarski konferenci ponovno opozorili na problematična dejstva (vprašanje obveznega pobiranja vstopnin, preverjanje bonitetne ocene prijavitelja, tematika licenc Creative Commons, itd.), a je ministrstvo vztrajalo pri prvotno objavljenem razpisu.

V januarju 2018 so bili znani rezultati razpisa, med dobitniki pa ni bilo moč najti številnih prepoznavnih imen. Ministrstvo smo ponovno opozorili na številne probleme in skušali zagotoviti sredstva za popravilo nastale škode. Naknadno je bilo po pogovoru s predsednikom vlado zagotovljeno, da bo za naslavljanje nastale težave zagotovljenih dodatnih pol milijona evrov integralnih sredstev, a je tudi ta sredstva ministrstvo za kulturo preko razpisa namenilo v drug namen.

Med tem so se številne organizacije (novinarske konference so se udeležili predstavniki Maske, Emanata, Mesta žensk, Nomade Dance Academy Slovenia, Zavoda MoTA in Zavod Delak) odločile za tožbo ministrstva za kulturo in na obravnavani novinarski konferenci so opozorili na dogajanje znotraj sodnega postopka. Najbolj je presenetila argumentacija ministrstva za kulturo, da so organizacije pridobila sredstva na nekaterih kasnejših razpisih in da so tožbe s tem brezpredmetne. Organizatorji novinarske konference so ob tem poudarili, da gre za povsem drugačne razpisa, ki imajo drugačen namen, drugačno obliko dela in zelo različne višine sredstev, s tem pa je nesmiselno govoriti o primerljivosti. Ob tem je odvetnik Dino Bauk podaril, da je tudi iz pravnega vidika nekoherentno nekomu odrekati sredstva, ker naj bi prejel sredstva na kasnejšem razpisu.

Novinarske konference se je udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu na kulturo Jan Škoberne, ki je izpostavil stališče, da so pretekla dogajanja za njih bolj kot ne zaključene zadeve, hkrati pa izrazil odprtost za nadaljnji dialog tako s posamezniki, kot s celotnim področjem nevladne kulture.

Deli