Srečanje kulturnikov s predsednikom vlade

Foto@Aksioma
Foto@Aksioma

V četrtek, 15. februarja, je kulturnike sprejel predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar. Šlo je za sestanek, ki smo ga kulturniki od premiera zahtevali v skupni poslanici, ki ga je podpisala vrsta združenj, organizacij in posameznikov, ki skupaj predstavljajo več kot 85% vseh, ki se ukvarjamo s kulturo.

V njej smo zahtevali umik dveh ključnih spornih dokumentov Ministrstva za kulturo – osnutek novele krovnega zakona v kulturi (ZUJIK) in predlog Nacionalnega programa za kulturo (NPK), ali pa odstop ministra za kulturo, če do tega ne pride.

Sestanek pri predsedniku vlade je trajal eno uro, na njem je bil prisoten tudi predsednik odbora za kulturo v Državnem zboru RS Dragan Matić. Na sestanku smo predsedniku vlade še enkrat predstavili naše zadržke do zadnjih zakonodajnih predlogov ministrstva ter izjemno težko situacijo v kulturi ter tri sklope zahtev do vlade: umik ZUJIK-a, NPK in interventna sredstva za reševanje položaja v kulturi.

Glede novele ZUJIK-a smo ugotovili, da je bilo zahtevi zadoščeno, saj je minister za kulturo predlog zaradi velikega nestrinjanja strokovne javnosti iz nadaljnjih postopkov 9. februarja 2018 umaknil sam.

Glede Nacionalnega programa za kulturo, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju, je premier Cerar povedal, da meni, da mora takšen dokument uživati zadostno podporo v javnosti, drugače ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Iz skupnega pisma kulturnikov ugotavlja, da takšne podpore predlog očitno nima.

Glede reševanja položaja nevladnih organizacij v kulturi je premier Cerar povedal, da bodo skupaj z Ministrstvom za kulturo našli dodatna sredstva in izpeljali javni razpis za dodatne programsko financirane nevladne organizacije, ki so prepoznavne v tujini ter promovirajo kulturo tudi izven meja Slovenije.

Predsedniku vlade smo predstavili tudi težek položaj projektno financiranih nevladnih organizacij v kulturi ter samozaposlenih ter predlagali, da vlada dodatna sredstva nameni tudi za večletne in enoletne projektne razpise za nevladne organizacije, javne zavode in samozaposlene v kulturi, samozaposlene podpre z dodatnimi sredstvi za delovne štipendije, ter tistim javnim zavodom in nevladnim organizacijam, ki so vpeti v evropske projekte, nameni dodatna sredstva za sofinanciranje teh projektov.

Predsednik vlade je poudaril, da so sredstva omejena, a da razume akutni položaj kulturniških ustvarjalcev, zato bodo z ministrico za finance v prihodnjem tednu preučili možnosti dodatnih sredstev tudi za omenjena področja.

Predsedniku vlade smo povedali tudi, da pričakujemo, da bo vlada oz. ministrstvo poravnalo tudi vse zakonske obveznosti v zvezi s prispevki samozaposlenih v kulturi ter plačami v javnih zavodih s področja kulture. Prav tako smo opozorili na nevzdržen položaj filmskih ustvarjalcev in Slovenskega filmskega centra ter Javne agencije za knjigo ter nujnosti dodatnih sredstev in dialoga na tem področju.

S strani kulturnikov so se sestanka udeležili Uroš Korenčan (Kolegij direktorjev slovenskih gledališč), Simon Kardum (Kino Šiška) in Tjaša Pureber (Društvo Asociacija – društvo nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi).

Deli