Izzivi nevladnega sektorja na evropski ravni

Foto: @Glej
Foto: @Glej

Evropsko združenje na področju uprizoritvenih umetnosti in glasbe Pearle, je februarja 2018 zagnalo kampanjo Behind the Stage, skozi katero bodo skušali opolnomočiti organizacije na področju uprizoritvene umetnosti in pripomoči h krepitvi civilnega dialoga.

Prve konference in delavnice se je na vabilo organizatorjev udeležila tudi Asociacija, ki je s tem pridobila dragocen uvid v dogajanje v uprizoritvenem sektorju na evropski ravni.

Dogodek je potekal od 24. do 26. maja v Talinu, sestavljen pa je bil iz različnih predavanj, okroglih miz in delavnic. V sklopu pestrega dogajanja se je naslovilo nekatere skupne težave, prav tako so bili predstavljeni že potekajoči napori za izboljšanje stanja v uprizoritvenih umetnostih.

Ena od skupnih težav, ki je bila identificirana tudi na evropski ravni je, da birokracija vse bolj prodira v polje ustvarjalnosti, oziroma, da kvantitativni kazalniki dobivajo prednost pred kvalitativnimi. Razpisni sistemi se tako vse redkeje osredotočajo na vsebino in vse pogosteje beležijo objektivno merljive kazalnike, ki pa niso in ne morejo biti edini pokazatelj kakovosti umetniške stvaritve.

Poleg skupnih vprašanj so bile izpostavljene tudi razlike, ki izhajajo predvsem iz zgodovinskega ozadja države oziroma regij. V zahodnih evropskih državah se je tako razvil predvsem agencijskih model, ki poleg administrativnih zadev svobodnih ustvarjalcev na področju uprizoritvenih umetnosti skuša opravljati tudi zagovorniško nalogo, a so rezultati precej različni. Po drugi strani so se predvsem v vzhodni Evropi razvili sindikalni sistemi, ki pa po večini ne prepoznavajo, se ne želijo ali ne zmorejo ukvarjati s svobodnimi ustvarjalci. V sklopu razprav je predsednica Asociacije Jadranka Plut predstavila tudi stanje v Sloveniji in način delovanja ter zagovorniške aktivnosti Asociacije kot vsebinske zagovorniške mreže, ki združuje vsa področja ustvarjanja na polju nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi.

V združenju Pearle se sicer aktivno vključujejo tudi v potekajoče razprave glede tehnične opreme, ki jo uporabljajo v uprizoritvenem sektorju. Sprememba evropske zakonodaje namreč posega v način osvetljevanja v gledališčih, saj predvideva, da bi morala gledališča vse klasične svetilke zamenjati z LED žarnicami. Ob tem se porajajo številna vprašanja, od potencialno visokih stroškov tovrstnih obsežnejših in enkratnih menjav, do svetlobne kakovosti in drugih vprašanj.

Predstavili so tudi širšo evropsko kampanjo #Commit1%, ki stremi k temu, da bi se v naslednji evropski perspektivi povečala sredstva za kulturo. Določen napredek je v pogajanjih že bil dosežen, a si celoten kulturni sektor prizadeva, da bi dejansko prišlo do občutnejšega zvišanja proračuna za kulturo.

Dogodek so zbrani sklenili z zavedanjem, da gre pri spreminjanju pogojev dela za dolgoročne procese, in da se bo celoten proces opolnomočenja moral nadaljevati tudi na prihajajočih dogodkih kampanje Behind the Stage.

Deli