Politične stranke o prihodnosti kulture #časzakulturo

V Kinu Šiška se je 31. maja odvilo sklepno dejanje kolektivne pobude Čas je za kulturo in umetnost, s katero smo kulturnice in kulturniki poskušali vprašanje kulture postaviti v sklop predvolilne kampanje.

Predvolilno soočenje predstavnikov političnih strank o prihodnosti kulture in umetnosti je potekalo v polni dvorani, iz odgovorov pa je jasno, da bomo morali skupna prizadevanja nadaljevati tudi po volilni nedelji.

Našemu vabilu na soočenje se je odzvalo 11 političnih strank, med njimi skoraj vse parlamentarne in nekaj zunajparlamentarnih stranke. Sodelovali so Tone Peršak (Demokratična stranka upokojencev Slovenije), Violeta Tomić (Levica), dr. Tomaž Simetinger (Lista Marjana Šarca), Blaž Svetek (Naprej Slovenija), Ljudmila Novak (Nova Slovenija), Igor Brlek (Piratska stranka Slovenije), Gorazd Prah (Socialni demokrati), dr. Vasko Simoniti (Slovenska demokratska stranka), dr. Dragan Matić (Stranka modernega centra), Andrej Kokot (Solidarnost) in Andrej Šiško (Zedinjena Slovenija).

Dogodek je bil sestavljen iz dveh glavnih sklopov, kjer so v prvem delu stranke odgovarjale na vprašanja moderatorke Ksenije Horvat, v drugem delu pa so vprašanja zastavili predstavniki in predstavnice večjih združenj v kulturi.

Veliko pričakovanj je bilo deležno vprašanje, ali bi bile stranke pripravljene povrniti proračun za kulturo že v letu 2019 na reven izpred krize, torej na 204 milijone evrov? Dr. Dragan Matić iz Stranke modernega centra je povedal, da si je za slednje potrebno prizadevati, a je hkrati opozoril na fiskalno pravilo, ki predstavlja največjo oviro za tovrsten dvig sredstev v tem časovnem okviru. Ob tem je izpostavil tudi ostale možnosti za povečanje sredstev za kulturo, kot so izvenproračunska sredstva, loterijska sredstva in drugi viri financiranja. Dr. Tomaž Simetinger iz Liste Marjana Šarca je poudaril, da si je dolgoročno vsekakor potrebno prizadevati da bodo sredstva za kulturo prišla na izpostavljeno raven, a da je težko pričakovati da bi ta raven bila dosežena že v letu 2019. Aktualni minister za kulturo Anton Peršak iz stranke DeSUS je mnenja, da je možen postopen dvig ob ustreznih drugih ukrepih za stabilnost proračuna. Dr. Vasko Simoniti iz Slovenske demokratske stranke bi stremel k temu, da bi se proračun v prihodnjem letu vsaj dvignil, hkrati pa bi z ukrepi, kot so sprejetje zakona o kulturnem evru in ob ustreznem črpanju evropskih sredstev lahko prišlo do še višjih sredstev za kulturo. Gorazd Prah iz Socialnih demokratov je izpostavil nujnost stabilnosti kulture. Ljudmila Novak iz Nove Slovenije se je sicer zavzela za dvig, a hkrati dejala, da sama tega ne more obljubiti. Violeta Tomić iz Levice je mnenja, da je sredstev za dvig kulturnega proračuna dovolj, Igor Brlek pa je mnenja, da je potrebno sredstev še več kot le 2 odstotka proračuna BDP. Andrej Šiško iz Zedinjene Slovenije je govoril o zadostnih sredstvih, Blaž Svetek iz Naprej Slovenija pa meni, da je za kulturo potrebno 300 milijonov evrov. Andrej Kokot iz Solidarnosti meni da bi z izgradnjo drugega tira več sredstev iz obnove cest ostalo kulturi.

Predstavniki političnih strank so odgovarjali tudi na vprašanje, kdo bo prihodnji minister ali ministrica za kulturo, kjer sta bila konkretna le dva: dr. Dragan Matić, ki je dejal da je v stranki prva izbira ter Ljudmila Novak, ki je dejala, da želi biti vsaj predsednica odbora za kulturo v državnem zboru. Predstavnikom političnih strank smo zastavili tudi vprašanje, ali bodo v prvih dveh letih spremenili kulturni model.

V drugem delu je vprašanja zastavljala publika predsednik Kolegija direktorjev slovenskih gledališč Uroš Korenčan je vprašal kako bi zakonsko opredelili in zaščitili mrežo gledališč, kulturnih domov in koncertnih dvoran po Sloveniji.  Predsednica Zveze kulturnih društev Slovenije Mija Aleš je vprašala, kakšen pomen in podporo bo imela ljubiteljska kultura. Član Upravnega odbora Društva slovenskih režiserjev Klemen Dvornik je odprl temo filma in vprašal, kdaj bo odpravljeno nesorazmerno majhno financiranje filma v primerjavi z ostalimi sektorji v kulturi.

Generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije Špela Stare je vprašala, ali in kdaj bodo sprejeli medijsko strategijo, ali bodo kadrovsko okrepili direktorat za medije ter ali bi ukinili oziroma dvignili naročnino za RTV. Društvo slovenskih pisateljev je zanimalo, kako bodo stranke reševale položaj samozaposlenih v kulturi, predsednica Asociacije Jadranka Plut pa kako bodo rešili položaj nevladnega sektorja v kulturi ter vodili dialog z NVO in samozaposlenimi.

Zoran Petrovič iz Kolegija nevladnih ustvarjalcev in samozaposlenih v kulturi Maribor je opozoril ne neizvajanje lokalnih programov za kulturo ter vprašal, kako bodo zagotovili centre izven Ljubljane, kot je denimo mestni kino in oder za sodobne uprizoritve v Mariboru. Barbara Ravnik iz Skupnosti muzejev Slovenije je vprašala, ali bodo podprli brezplačen vstop v muzeje in galerije za šolske skupine ter če da, kako bi pokrili manjkajoči prihodek.

* Projekt Asociacija – mreža NVO v kulturi, kultura za ustvarjalen razvoj, v sklopu katerega sodelujemo pri dogodku, delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Fotografije: Urška Boljkovac/Kino Šiška.

Deli