Zakon o kulturnem evru potrebuje NVO

Foto: Nada Žgank@Bunker
Foto: Nada Žgank@Bunker

V parlamentarni proceduri je Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi (t.i. Zakon o kulturnem evru), ki za polje kulture, predvsem na področju investicij, prinaša dobrodošlo finančno injekcijo, zato upamo, da ga bodo poslanke in poslanci potrdili še pred koncem tega mandata.

V Asociaciji opozarjamo, da je zakon hkrati priložnost, da se uredi tudi področje najbolj zapostavljenega dela kulture – to je samozaposlenih in nevladnih organizacij v kulturi. Zato upamo, da bodo poslanke in poslanci z ustreznimi amandmaji v 6. cilju zakona sredstva namenili vsem nevladnim organizacijam.

Sorodni zakoni so bili v preteklosti del rednega večletnega investicijskega načrta, a vse od leta 2013, ko je bilo predvideno novo obdobje tovrstnega zakona, ta ni bil potrjen. Stanje na terenu je posledično na vse več področjih slabo in prerašča v alarmantno, kar je vidno tako pri nevladni kulturi, kjer se slabšajo pogoji dela, kot pri javnih institucijah. Predlog zakona do neke mere prepoznava težave v nevladnem sektorju, vendar bi morali posamezne člene dopolniti tako, da bodo vključevali tudi profesionalne nevladne organizacije, še posebej v 6. cilju zakona.

V šestem cilju je zapisana namera o izenačevanju stopnje razvojnih standardov prostorskih pogojev ter opreme ljubiteljske kulturne po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti, kjer je potrebno izpostaviti tudi potrebo profesionalnega nevladnega sektorja. Nevladni sektor namreč v veliki meri izvaja javni interes v kulturi, za kar potrebuje primerne pogoje delovanja, še posebej izven prestolnice. Nevladne organizacije namreč pogosto delujejo v neustreznih prostorih z zastarelo ali pomanjkljivo tehnologijo, sredstev za nakup potrebne opreme pa nimajo. Zakon za nevladne organizacije, ki niso programsko financirane, predstavlja praktično edino možnost za razvoj in nakup nujno potrebne opreme, kar je pomembno predvsem za manjše in mlajše organizacije, ki svojo profesionalno pot šele gradijo.

Zakon o kulturnem evru zamuja že več kot pet let, zato je potrebno poskrbeti, da se prične zamudo čim prej blažiti. Ob tem pa je potrebno zagotoviti tudi, da se zamuda ne bo nadaljevala na nekaterih področjih, ki potrebujejo vlaganja. Zato je tudi z zakonom o kulturnem evru potrebno zagotoviti, da bo nevladna kultura, ki skrbi za živo, sodobno in aktualno umetniško produkcijo, lahko svoje poslanstvo izvrševala še naprej in bo tudi v prihodnje gradila kulturne presežke, ki so nagrajevani tako doma kot v tujini.

Deli