NSK proti ZUJIK-u in o razpisu za NVO

Foto: @SCCA
Foto: @SCCA

Na današnji 27. seji Nacionalnega sveta za kulturo (NSK) je bila ena od točk dnevnega reda posvečena tudi zaskrbljujočim rezultatom in dogajanju okoli štiriletnega programskega razpisa. Predsednica Asociacije in članica NSK Jadranka Plut je opozorila na vse probleme, ki so povezani s programskim razpisom, in naštela številne druge problematike, ki zadevajo nevladni sektor v kulturi in k reševanju katerih ministrstvo ne pristopa.

NSK je ob tem pozvala ministra k umiku novega predloga ZUJIK, zaradi omogočanja temeljite javne razprave, na čas po volitvah.

Predsednica Asociacije je na seji opozorila predvsem na tri ključne točke. V prvi vrsti je zaskrbljujoče, da se sredstva za nevladni sektor v kulturi na državni ravni iz leta v leto znižujejo. Študije kažejo, da je slovenski nevladni sektor glede na evropsko povprečje močno podhranjen, tako glede na sredstva, ki mu jih namenja država, kot glede števila zaposlenih.

Kot drug problem je izpostavila pomanjkanje dialoga pri pripravi ključnih dokumentov in razpisov, ki zadevajo nevladni sektor. Pri programskem razpisu to konkretno pomeni, da je Asociacija izvedla dve posvetovanji, pripravila nabor različnih ukrepov, ki bi bili potrebni, da bi razpis potekal kar se da učinkovito, ter ob različnih priložnostih ministrstvu tudi predstavila potencialne izboljšave razpisa, a jih ministrstvo ni upoštevalo. Zaradi nedialoga so bili prijavitelji soočeni s kompleksnim razpisom, dodatnimi administrativnimi obremenitvami in s tem z zmanjšanjem časa, ki ga lahko posvečajo vsebinam. Rezultati razpisa so prizadeli večino prijavljenih nevladnih organizacij, ukrepi, kot so uvedba obvezne vstopnine in odvzem avtorskih pravic pa bodo skozi prihajajoča leta povzročili še dodatno nepopravljivo škodo, saj bodo slabo vplivali tako na količino občinstva, kot na področje kulturnega turizma in možnosti za sodelovanje z ustvarjalci.

Naposled je predsednica Asociacije izpostavila tudi nerazumevanje potenciala nevladnega sektorja v kulturi. Slednje se kaže predvsem v nerazumevanju ministrstva, da so za dokazano izjemno uspešnost črpanja evropskih sredstev s strani nevladnih organizacij v kulturi potrebna tudi državna sredstva. Ministrstvo očitno ne kaže posluha za zaposlovanje v nevladnem sektorju, hkrati pa ne razume, da zmanjšanje sredstev za nevladne organizacije pomeni tudi zmanjšanje sredstev in priložnosti za delovanje samostojnih ustvarjalcev.

Jadranka Plut je tudi predlagala sklep, da naj ministrstvo NVO, ki so se kvalificirale za programsko financiranje, iz dodatnih sredstev to tudi omogoči, nerazporejena sredstva pa ustrezno razdeli med izbrane NVO v kulturi. Hkrati naj ob usklajevanju pogodb izniči najbolj sporne dele razpisa, kot so denimo obvezne vstopnine, ter v bodoče razpisne dokumentacije usklajujejo s stroko.

Glede dialoga je zgovorna tudi izjava predsednice NSK Uršule Cetinski, ki je problematizirala, da ministrstvo pred javno obravnavno novele Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (ZUJIK) ni predstavilo in se o spremembah posvetovalo z NSK, kar je sicer osnovno razumevanje tega posvetovalnega telesa in ena temeljnih nalog. Zato so člani NSK tudi pozvali ministra k umiku predloga novele na čas po volitvah, kar bi omogočilo umirjen in strokoven dialog o spremembah kulturnega modela.

Na seji je bilo sicer obravnavano tudi poročilo o izvrševanju NPK za leto 2016. Članica NSK Andreja Rihter je ob tem poudarila, da je poročilo kot dokument nekonsistenten, na kar je opozarjala tudi predsednica NSK. Govorci so se strinjali, da poročilo kaže na precej slabo sliko izvrševanja tega osrednjega strateškega dokumenta. Kot kažejo podatki, kar 44 odstotkov ciljev v NPK za leto 2016 ni realiziranih, od tega kar polovica zavoljo finančnih razlogov.

Ob točki, ki je zadevala obravnavo kulturnih vsebin na javni televiziji in radiu, sta bili predstavljeni dve statistiki, ki kažeta nasprotna dejstva glede gledanosti oddaje o kulturi po Odmevih, ki je bila nedavno prestavljena na kasnejši termin. Prav tako je bilo kar nekaj zmede prisotne glede razumevanja kulturnih vsebin. Ker so se prisotni strinjali, da bo v kratkem skupna seja NSK in programskega sveta javne RTV, je glede na povedano Jadranka Plut poudarila, da je nujno, da se sploh opredeli kaj kultura in umetnost sta, poleg tega in v povezavi s tem pa je nujno opredeliti tudi, ali si bo javna RTV prizadevala za ugajanje splošnemu okusu in večanju statistik gledanosti in poslušanosti ali bo stremela k višanju kulturnega standarda. Asociacija se je sicer nedavno opredelila proti prestavljanju kulture na še kasnejši termin in se zavzela za večjo inkluzivnost kulture na javni RTV.

Umetnik Dragan Živadinov je na seji sicer predstavil posvetovalni referendum za prisotne, ki so se opredeljevali, ali naj vlada odkupi prvo slovensko zastavo ki je šla v vesolje in denar razdelijo med NVO v kulturi, ali naj omenjeno zastavo ob 8. februarju raje zažgejo.

Ker je minister s seje predčasno odšel in ker zaradi časovne omejitve ni bilo javne razprave, je Jadranka Plut predlagala, da sejo na temo razpisov za NVO nadaljujejo.

Deli