Vabilo: Ali civilna družba sodeluje pri odločanju?

Konzorcij vsebinskih mrež, katerega del je tudi Asociacija, v sredo, 6. decembra 2017, pripravlja letno konferenco Konzorcija vsebinskih mrež z naslovom Soodločanje: ali civilna družba sodeluje pri odločanju?

Na konferenci bo v imenu Asociacije o dialoških skupinah NVO in samozaposlenih na lokalni ravni govorila podpredsednica mreže Inga Remeta, skupaj s predstavnikom oddelka za kulturo MOL Davorjem Buinjcem. Dogodek se bo odvijal v Hiši Evropske unije na Dunajski 20 v Ljubljani.


Participativna demokracija je sestavni del evropskega družbenega modela. Dopolnjevanje med predstavniško in participativno demokracijo opredeljuje Lizbonska pogodba, ki med drugim državljanom podeljuje »pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije« in določa, da »se odločitve sprejemajo kar najbolj odprto in v kar najtesnejši povezavi z državljani«.

Kljub temu pa praksa kaže drugačno sliko. Do razlik pri razumevanju in izvajanju participativne demokracije prihaja tako med različnimi ravnmi odločanja, od lokalne do mednarodne, kot med različnimi državami po Evropski uniji. Po eni strani se porajajo novi in novi primeri dobrih praks soodločanja, od participativnih proračunov do različnih partnerstev med civilno družbo ter upravami na lokalni in državni ravni pri pripravi ter izvajanju politik. Po drugi strani pa smo priča tudi različnim primerom odmikanja odločanja iz rok državljanov, od tajnih trgovinskih sporazumov do priprave predpisov po meri posameznih podjetij in grobih pritiskov na civilno družbo.

V zadnjih letih smo doživeli tudi vzpon aliberalnih demokratičnih politik v številnih evropskih državah. Razmere na Poljskem in Madžarskem so morda najboljši primer take politike, kjer državljani dajejo podporo političnim strankam, katerih politični cilji niso le v nasprotju z načeli participativne demokracije, pač pa tudi v nasprotju z načelom vladavine prava EU. Kaže, da so se državljani ponekod pripravljeni celo odreči nekaterim temeljnim vrednotam in človekovim pravicam, kot so svoboda izražanja, svoboda zbiranja, svoboda medijev, civilna družba ali neodvisno sodstvo. Ti trendi resno ogrožajo evropska
načela.
Konferenca želi narediti presek stanja soodločanja civilne družbe v praksi. Kakšne možnosti ima civilna družba za sodelovanje pri oblikovanju stališč in odločitev? Kakšne so razlike med različnimi ravnmi upravljanja, od lokalne, prek državne, do Evropske? Kako lahko državljani na vseh ravneh sami pripomorejo k razvoju in zaščiti demokracije, pravne države ter človekovih pravic?

Predstavljene bodo dobre in manj dobre prakse sodelovanja na treh ravneh odločanja: lokalni, državni in naddržavni oz. Evropski ravni, govorci pa bodo tako predstavniki nevladnih organizacij kot uprav na vseh ravneh tako iz Slovenije kot tujine.

DATUM: 6. december 2017, od 9:30 do 15:00

LOKACIJA: Hiša Evropske unije, Dunajska 20, Ljubljana

PROGRAM:
9:30 – 10:00   Registracija
10:00 – 10:15 Uvod
– Pozdravni nagovori
– Uvodni nagovor predstavnika konzorcija (Marko Peterlin, IPoP)
10:15 – 11:30 Lokalna raven (moderator Marko Peterlin, IPoP)
– Dialoške skupine po občinah: dober primer iz Mestne občine Ljubljana: Davor Buinjac, oddelek za kulturo MOL in Inga Remeta, podpredsednica Društva Asociacija
– Participativni proračun: Maribor, Ajdovščina, Nova Gorica, Ankaran, Matic Primc, Organizacija za participatorno družbo
– Participativni proračun v Ajdovščini: Zlata Čibej, vodja urada župana, občina Ajdovščina
11:30 – 11:45 Odmor
11:45 – 13:00 Državna raven (moderator Albin Keuc, Sloga)
– Dialog NVO-VID z resornim ministrstvom: Simon Delakorda, INePA, NVO-VID in Tomas Tišler, namestnik generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo, MJU
– Sodelovanje NVO pri vključevanju beguncev in migrantov, Franci Zlatar, Slovenska filantropija
– Sodelovanje pri pripravi Zakona o NVO, Erika Lenčič Stojanovič, vodja Službe za nevladne organizacije, MJU
13:00 – 13:30 Odmor s prigrizkom
13:30 – 14:45 Naddržavna raven (moderatorka Tina Divjak, CNVOS)
– Proces oblikovanja stališč Slovenije v EU: primer okoljske politike, Senka Vrbica, Pravnoinformacijski center nevladnih organizacij – PIC
– Soodločanje civilne družbe v državah Srednje in Vzhodne Evrope: primer Poljske, Barbara Grabowska-Moroz, Helsinki Foundation for Human Rights; primer Madžarske, tbc
– Predstavništvo Evropske komisije, Zoran Stančič, vodja Predstavništva EK v Sloveniji
14:45 – 15:00 Zaključki

Več informacij:
Marko Peterlin, IPoP – Inštitut za politike prostora, koordinator
E-pošta: marko.peterlin@ipop.si

Patricija Virtič, SLOGA – platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč
E-pošta: patricija.virtic@sloga-platform.org

Deli