Evropa prenavlja sistem avtorskih pravic

Kompleksna tematika avtorskih pravic doživlja obsežnejšo prenovo na evropski ravni, kjer že nekaj časa poteka usklajevanje glede Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu (ang. Proposal for a directive of the European parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market).

Culture Action Europe (CAE), katere članica je tudi Asociacija, je nedavno objavila svoje stališče glede obravnavanega dokumenta.

Največ razburjenja je povzročil 13. člen, ki narekuje, da morajo ponudniki storitev informacijske družbe, ki shranjujejo in zagotavljajo dostop do velikih količin del in drugih predmetov urejanja, ki jih naložijo uporabniki teh storitev, sprejeti sorazmerne in ustrezne ukrepe, med katerimi je lahko tudi tehnologija za prepoznavanje vsebine, s katerimi zagotovijo izvajanje sporazumov z imetniki pravic.

Preprosto povedano to pomeni, da bi lahko prišlo do temeljnih kršitev človekovih pravic, saj bi avtomatizirani procesi skrbeli za umikanje vsebin, za katere bi ocenili, da krši katero od določil avtorskega prava. Tovrsten aktivni in pavšalni pristop k omejevanju svobode govora in izražanja je problematičen, saj lahko povzroči nepopravljivo škodo na omenjenih področjih, ki se v zadnjih letih seli predvsem na svetovni splet.

Določilo bi po vsej verjetnosti povzročilo, da bi podjetja, ki ponujajo storitve za izmenjavo video in glasbenih vsebin pa tudi pisanja blogov, po vsej verjetnosti sprejela restriktivne ukrepe pri objavljanju vsebin na svojih strežnikih, zato da ne bi prišla v situacijo, ko bi zavoljo kršenja avtorskih pravic bila v prekršku.

Dosedanja zakonodajna praksa je bila veliko manj restriktivna oziroma manj aktivna v preprečevanju nalaganja vsebin, ki kršijo avtorsko pravo. Vsi imetniki avtorskih pravic so do sedaj lahko seveda izvajali nadzor nad uporabo svojih del in zahtevali ustrezne ukrepe, če je prišlo do zlorabljanja. A predlagana zakonodaja bo poskrbela, da bodo že ponudniki družb, ki zagotavljajo dostop do različnih informacij, morali skrbeti, da do tovrstnih kršitev ne bo prihajalo. To bi lahko povzročilo velik upad v možnostih spletnega objavljanja in komuniciranja. Po drugi strani pa se seveda vseeno zastavlja temeljno vprašanje, kako v dobi sodobne hitro razvijajoče se tehnologije vseeno zagotavljati primerno varstvo avtorskih pravic ustvarjalcev, kar ostaja tudi izziv slovenske zakonodaje na tem področju.

Deli