Priprave senčnih poročil za kulturo

Foto@P.A.R.A.S.I.T.E.
Foto@P.A.R.A.S.I.T.E.

Asociacija se je septembra udeležila brezplačnega usposabljanja Kako pripraviti dobro senčno poročilo, ki ga je organiziral Pravno-informacijski center nevladnih organizacij. Izvedel ga je Marc Limon, ki je v začetku poudaril, da je potrebno senčna poročila o človekovih pravicah najprej ustrezno kontekstualizirati, oziroma se vprašati, zakaj jih sploh pišemo.

V Asociaciji smo se usposabljanja udeležili, da nadgradimo znanje o pripravah senčnega poročila pri pomembnih dokumentih kulturne politike.

Predavatelj je predstavil kratko zgodovino formalizacije človekovih pravic in delovanja različnih mehanizmov ter institucij znotraj Združenih narodov, ki se osredotočajo tudi na človekove pravice. Pomemben mejnik človekovih pravic predstavlja ustanovitev Sveta Organizacije združenih narodov za človekove pravice. Svet pripravlja univerzalni periodični pregled, ki obravnava stanje človekovih pravic v vseh državah članicah OZN.

Senčno poročilo je najbolje napisati ob univerzalnem periodičnem pregledu, ki so ga države obvezane poslati Svetu za človekove pravice vsakih pet let. Ker države praviloma v teh poročili poročajo predvsem, kako se večina priporočil že izvaja ali pa se jih izvaja vsaj delno, je ključno, da se v senčnih poročilih izpostavi realno sliko. To je torej ključni razlog za pisanje senčnih poročil.

Na podlagi senčnega poročila o človekovih pravicah smo izvedeli, da je pri pisanju senčnega poročila ključno, da ne poročamo zgolj o situaciji v državi, ampak je potrebno poročati o implementaciji konkretnih preteklih priporočilih. V sklopu tega je potrebno pregledati tudi razloge in vzroke, zakaj je do implementacije česa prišlo oziroma predvsem, zakaj do tega ni prišlo. Ob tem je potrebno narediti tudi analizo, katere države so že imele podobne težave in kako so se z njo spopadle.

Pomembna je tudi razlika oziroma razumevanje razlike med sprejemanjem zakonodaje, ki naj bi določen problem rešila, in kasnejšim preverjanjem, ali se zakonodaja izvaja ter ali zakonodaja, ki se izvaja, tudi dejansko razrešuje težave, ki jih je na začetku skušala razrešiti.

Pomembno je tudi, da se civilna družba poenotiti in poda skupno poročilo. Odzivi ne smejo biti zgolj parcialni in na eno samo težavo. Glede poročila je torej dobro, da ga piše skupina, da se odzovejo na čim več problematik, in da se problematike pregleda tudi iz različnih zornih kotov.

Deli