Nove seje konzorcija vsebinskih mrež

Konzorcij vsebinskih mrež sestavljamo predstavniki nacionalnih vsebinskih podpornih nevladnih organizacij, med katerimi je tudi Asociacija. Člani mreže se sestanemo večkrat letno.

Zadnji dve seji konzorcija vsebinskih mrež sta bili tematsko precej sorodni. Delo, začeto na seji v avgustu, se je smiselno nadaljevalo in vsebinsko nadgradilo septembra.

Na avgustovski seji so prisotni razpravljali o morebitnih aktivnostih dvigovanja vidnosti nevladnih organizacij ter vsebinskih mrež v povezavi s predsedniškimi volitvami leta 2017 in državnozborskimi volitvami leta 2018 ter razpravljali o podrobnostih, kako pripraviti pregled izvajanja koalicijske pogodbe po vsebinskih področjih. Prisotni so razpravljali tudi o letni konferenci, kjer bo potrebno poudariti potrebo po civilnem dialogu kot pogoju za dobre odločitve.

Na septembrski seji se je še bolj natančno razpravljalo o pripravah na konferenco, ki se bo zgodila predvidoma v novembru. Natančneje so bile določene tematike, izbiralo se je govorce in razpravljalo o ostalih operativnih podrobnostih. Prisotni so ugotovili tudi, da bi se bilo smiselno vključiti v vsebinske razprave na prihajajočih volitvah, predvsem z osvetlitvijo delovanja in pomena nevladnega sektorja.

Deli