Večja uravnoteženost Prešernove nagrade

Zakon o Prešernovi nagradi je šel skozi zadnjo fazo potrjevanja. Potem ko so bile spremembe zakona potrjene na 22. redni seja Odbora za kulturo v Državnem zboru RS, je bil zakon 19. septembra potrjen tudi na plenarni seji.

Asociacija se je od samega začetka javne razprave zavzemala za vključitev spolne uravnoteženosti zakona in veseli nas, da končna različica zakona deloma vključuje tudi predloge Asociacije.

Zakon je bil sicer potreben prenove že nekaj let, saj je vključeval institucije, ki več ne obstajajo, vmes pa se je v precejšnji meri spremenilo tudi kulturno umetniško področje. Veliko sprememb je bilo tako predvsem tehnične narave, Asociacija pa je izpostavila tudi opazne statistične spolne neenakosti pri prejemnikih nagrad. Asociacija se je zato v svojem odzivu v javni razpravi, ki je potekala v začetku leta, zavzela za to, da bi bila spolna uravnoteženost v zakon vključena na različnih ravneh, in sicer tako pri sestavi odločevalcev o prejemniku nagrade, kot pri končni podelitvi same nagrade.

Glede prvega predloga je Asociaciji v sklopu javne razprave ugodilo že Ministrstvo RS za kulturo. V sklopu razprave na odboru pa je prišlo do kompromisnega predloga, da bodo namesto zapovedane spolne uravnoteženosti nagrajencev to zahtevali od predlogov za nagrajence, ki so poslane na komisijo.

Veseli nas, do so bili nekateri naši predlogi sprejeti kot relevantni in da bodo poslej Prešernove nagrade stremele k večji spolni uravnoteženosti. Gotovo to neenakih pogojev za ustvarjanje ne bo odpravilo, gre pa za pomemben simbolni korak.

Deli