Asociacija uspela: Zakon o Prešernovih nagradah

Vlada je na seji sprejela predlog Zakona o Prešernovi nagradi, ki bo nadomestil dosedanji zakon iz leta 1991. Predlog Asociacije o uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnem odboru je bil uspešno sprejet in vključen v predlog zakona.

V novem zakonu o Prešernovi nagradi je predlagana razširitev strokovnih komisij s sedanjih štirih na največ šest, prejemnike nagrad bo upravni odbor naznanil 3. decembra, odpravlja pa tudi določene težave, ki so se pojavljale pri delu odbora in strokovnih komisij.

Asociacija se je v sklopu javne razprave odzvala na predlog ministrstva za kulturo glede novega Zakona o Prešernovih nagradah. Glede na porazno statistiko zastopanosti obeh spolov smo predlagali, da se v zakon umestijo členi, ki bi omogočili podeljevanje nagrad, ki bi bolj realno odražali zastopanost spolov na področju kulture in umetnosti.

Enakopravno zastopanost spolov smo predlagali tako pri imenovanju upravnega odbora Prešernovega sklada kot pri podeljevanju nagrad in priznanj. Menimo, da umetnost in kultura prepogosto nista vzpodbudno okolje za ženske ustvarjalke, še posebej mlade in starejše. Institut Prešernove nagrade bi z bolj enakopravnim vključevanjem vseh spolov lahko poskrbel za pomemben signal celotnemu kulturnemu polju, da je večja enakopravnost ne le mogoča, temveč nujna.

Asociacija je uspela s svojim predlogom o uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnem odboru. Skladno s sprejetim predlogom zakona upravni odbor sestavlja petnajst članov, ki jih imenuje Državni zbor iz vrst kulturnih ustvarjalcev ter uglednih strokovnjakov s področja kulture. Državni zbor mora pri imenovanju članov upravnega odbora pri tem upoštevati ustrezno in enakovredno zastopanost vseh področij kulture in spolno uravnoteženost.

Predlog, da se mora pri podeljevanju nagrad upoštevati enakopravna zastopanost spolov, ni bil sprejet z obrazložitvijo, da se nagrade podeljujejo za vrhunske dosežke v kulturi ne glede na spol. Žal nam je, da ministrstvo priložnosti ni prepoznalo za pomemben signal o nujnosti zagotavljanja enakopravnih pogojev za delovanje vseh ustvarjalk in ustvarjalcev v kulturi in umetnosti. Priznano spremembo razumemo kot pomemben korak na dolgi poti prizadevanja za razvojno ureditev področja.

Deli