MOL nad pereče teme nevladnega sektorja

Mestna občina Ljubljana (MOL) nadaljuje s strokovnim dialogom med oddelkom za kulturo in neodvisnim sektorjem v kulturi. 21. junija 2017 se je na deveti seji namreč sestala Delovna skupina MOL za trajni dialog z nevladnimi organizacijami na področju kulture in samozaposlenimi v kulturi.

Ključna tema tokratnega srečanja so bili izzivi nevladnega sektorja v kulturi.

MOL si tudi na pobudo Asociacije že dlje časa prizadeva, da bi na lokalni ravni vzpostavil mehanizem sofinanciranja evropskih projektov za nevladne organizacije, ki so uspešne pri pridobivanju tovrstnih sredstev in prvenstveno delujejo na območju MOL.

Na zadnji seji je vodja pisarne CED Slovenija Mateja Lazar najprej predstavila dosežke nevladnih organizacij pri črpanju sredstev na programu Ustvarjalna Evropa. Kasneje so člani skupine razpravljali, kateri so ključni elementi, ki so potrebni za uspešno gradnjo podpornega okolja NVO, da lahko kandidirajo za najodgovornejša mesta na mednarodnih razpisih.

V nadaljevanju pa so se lotili širšega vprašanja izboljševanja pogojev za delovanje NVO v kulturi. Čan upravnega odbora Asociacije Jurij Krpan je predstavil nabor tem, ki jih je sorodna dialoška skupina na ravni ministrstva za kulturo pripravila v zadnjih letih. Nabor tem povzema diskusije v skupini in zajema vse ključne izzive urejanja stabilnega okolja za razvoj NVO, od sistemskega financiranja do urejanja infrastrukturnih vprašanj.

Naslednja seja bo predvidoma jeseni.

Deli