Skupina za samozaposlene o NPK

Foto: Nada Žgank@Mesto žensk
Foto: Nada Žgank@Mesto žensk

Z delom je v juliju po nekajmesečnem premoru nadaljevala Delovna skupina za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi. Tokratna seja je bila posvečena predvsem obravnavi vprašanju cenzusa ter pridobivanja pravice do plačila prispevkov za samozaposlene, starejše od 55 let.

Nekaj negotovosti je bilo glede obravnave nastajajočega Nacionalnega programa za kulturo (NPK), ki pa je naposled le bil del seje.

Delovni skupini so bili predstavljeni osnutki NPK, ki zadevajo predvsem samozaposlene v kulturi. Minister za kulturo Tone Peršak je predstavil nekaj sprememb, ki jih načrtujejo glede samozaposlenih, predvsem premislek o tem, da bi bilo potrebno status samozaposlenih v kulturi urediti v posebnem zakonu. Ponovil je tudi stališče, da je potrebno pregledati financiranje kulturnih dejavnosti po področjih in nemara razmisliti o uravnoteženosti financiranja le teh. V Asociaciji sicer opozarjamo na nevarnost pri deljenju samozaposlenih na avtorske in neavtorske poklice, predvsem, če to pomeni zmanjšanje števila upravičencev do plačila prispevkov, saj menimo, da sodobna umetnost poklice prepleta, zato deljenje na avtorske in neavtorske poklice ni smiselno.

Člani skupine so poslušali tudi o spremembah tokratnega NPK glede na prejšnje. Pri tem je nujno izpostaviti, da se tokrat NPK spreminja v strateški dokument z dolgoročnim ozirom, saj bo prvič sprejet za obdobje osmih let. Prav tako naj bi bilo pomembno, da dokument ne nastaja kot plod različnih nekoordiniranih premislekov, pač pa je usklajena celota, z realnimi finančnimi ocenami, ki so bile do sedaj po besedah ministra povečini neuresničljive. Skupina se je seznanila s predstavitvijo in ugotovila, da o dokumentu ne more razpravljati, saj ga je prejela šele na seji. Zahtevala ga je, ker menijo, da je potrebno ključne dokumente sprejemati v dialogu s strokovno javnostjo. Natančnejša obravnava bo sledila na avgustovski seji.

Na julijski seji so obravnavali tudi sklepe iz preteklih sej. Ponovno se je prisluhnilo argumentom Društva oblikovalcev Slovenije (DOS), ki so na tretji seji predstavili predlog drugačne obravnave cenzusa in člena uredbe o samozaposlenih v kulturi, ki določa podaljšanje pravice za samozaposlene v kulturi, starejših od 55 let. Član skupine in predstavnik Asociacije Tadej Meserko je ob tem predlagal, da ministrstvo v skladu z že sprejetim sklepom na tretji seji naredi izračun predlaganih sprememb glede cenzusa in se opredeli tudi do drugega dela predloga DOS, torej glede pravic starejših samozaposlenih v kulturi. Meserko je opozoril tudi na sklep iz iste seje, kjer so člani pozvali ministrstvo, da se opredeli do dela ekspertne skupine glede kriterijev iz uredbe o samozaposlenih v kulturi in predloge tudi čim prej implementira. Ministrstvo je obljubilo odgovor, hkrati pa pojasnilo, da večjih sprememb uredbe v nadaljevanju ne pričakuje, kar je sicer v neskladju z dogajanjem glede zadnjih sprememb uredbe o samozaposlenih v kulturi, ki so se zgodile v decembru 2016.

Skupina je ob predhodnem pisnem odstopu ene od članic, ki prihaja na seje v prestolnico na svoje stroške (člani skupine za delo niso plačani, niti ne dobijo povrnjenih potnih stroškov), ministrstvo pozvala, naj ponovno premisli o možnosti financiranja potnih stroškov članov skupine, ki niso iz Ljubljane, tako da skupina ne bi postala centralizirana in bi obravnavala zgolj problematike, ki se jih detektira v glavnem mestu.

Deli