Načrt za razvoj NVO ni razvojen

Asociacija je v sklopu javne razprave pripravila komentarje na predlog Strategije razvoja nevladnih organizacij (NVO) in prostovoljstva.

Strategijo v osnovi pozdravljamo kot pomemben premik na področju stabilnega razvoja in profesionalizacije nevladnega sektorja v kulturi. A resorni akcijski načrt za kulturo ne zgolj, da ne popiše že obstoječih pozitivnih praks podpiranja razvoja NVO v kulturi, temveč ne ponuja nobenih razvojnih prebojev za sektor.  Zato predlagamo njegov umik v celoti.

Naše ključne pripombe se vežejo na akcijski načrt razvoja NVO na področju Ministrstva RS za kulturo (MK), ki je sestavni del omenjene strategije. Zaradi nepopolnega seznama ukrepov s strani MK, ki so omejeni zgolj na področje manjšin, kulturne dediščine, invalidov, knjižnic in arhivov, ne zajemajo pa področje knjige, filma in avdiovizualnih dejavnosti, uprizoritvenih umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijskih umetnosti, ljubiteljsko kulturne dejavnosti, medijev, arhitekture, kulturno-umetniške vzgoje, varovanja kulturnih raznolikosti, kreativnih in kulturnih industrije, mednarodnega sodelovanja idr., menimo, da so ukrepi lahko izjemno škodljivi za nadaljnje delo NVO v kulturi.

Ministrstvo namreč že od leta 2009 vodi Dialoško skupino za področje delovanja NVO v kulturi, znotraj katere so leta 2016 njeni člani pripravili usklajen nabor tem za razvoj NVO sektorja v kulturi. Ta nabor tem je bil posredovan posebni skupini, ki je v času mandata prejšnje ministrice pripravljala izhodišča za prenovo kulturnega modela. Dokument vsebuje številne rešitve glede sistemskega financiranja, definicije in umestitve NVO v zakonodajo, zaposlovanja, urejanja programskih in infrastrukturnih pogojev itn. Pričakovali bi, da bo vsak razvojen dokument vseboval vsaj nekaj točk iz tega nabora tem, saj gre za tematike, o katerih ministrstvo in civilna družba vodijo dialog že skoraj deset let, na številnih področjih so nastali tudi konkretni premiki.

Tudi pri akcijskem načrtu za prostovoljstvo na resorju kulture imamo vrsto pripomb. Menimo, da ob morebitni dopolnitvi četrti cilj lahko ostane del akcijskega načrta MK zgolj ob jasni navedbi, da gre za razvoj prostovoljstva in ne NVO v celoti, saj bi nasprotna interpretacija lahko zavrla razvoj profesionalizacije sektorja.

V delu, ki govori o statusu NVO v javnem interesu, predlagamo širše razumevanje upravičencev do statusa v javnem interesu. Predlagamo, da status v skladu s pravnimi oblikami nevladnih organizacij, opredeljenih v tej strategiji lahko pridobijo ne zgolj društva, temveč tudi zavodi in ustanove, kot je že zdaj ustaljena praksa v polju kulture.

Celoten seznam komentarjev in obrazložitev predloga o umiku akcijskega načrta lahko preberete tukaj.

Deli