Asociacija med najvplivnejšimi v kulturi

Asociacija je bila v okviru strokovne raziskave uvrščena med najbolj vplivne slovenske nevladne organizacije v kulturi. Raziskava je bila objavljena v strokovni publikaciji Civil Society in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities.

Wirtshafts Universitat Wien je v sodleovanju z Erste Stiftung pripravil strokovno publikacijo, s katero želijo razviti boljše razumevanje trenutnega stanja civilne družbe v šestnajstih državah srednje in vzhodne Evrope.

Strokovno publikacijo je v povezavi z dunajsko univerzo za ekonomijo in gospodarstvo pripravilo dvajset raziskovalcev in več kot 400 strokovnjakov iz srednje in vzhodne Evrope. Raziskovali so vzorce delovanja civilne družbe v njeni bližnji preteklosti in njen potencial za razvoj. Poročila šestnajstih držav omogočajo dodatni vpogled v civilno družbo posamezne obravnavane regije. Gre za prvo tovrstno obsežno primerjalno in celovito analizo civilne družbe v obravnavanih državah srednje in vzhodne Evrope.

V publikaciji je obravnavana tudi Slovenija. Asociacija je v raziskavi na polju kulture omenjena kot najbolj vplivna slovenska nevladna organizacija (NVO). Kot takšno so jo imenovali deležniki na polju civilne družbe v terenski raziskavi, kar je kasneje potrdila tudi akademska analiza stanja na polju kulture.

Po podatkih, navedenih v publikaciji, je bilo v Sloveniji leta 2014 3641 NVO v kulturi, kar predstavlja dobrih 16 odstotkov vseh NVO v Sloveniji. Zaposlovali so 216 delavcev, kar predstavlja 6,5 odsotkov vseh zaposlenih, ki delajo v polju nevladnega sektorja. NVO so imele 33.982 evrov sredstev in povprečni dohodek 40.628 evrov. Med neprofitnimi organizacijami je bilo 335 aktivnih v kulturi, prostem času in rekreativnih dejavnosti, ki so imele povprečno 10.018 evrov sredstev in povprečni dohodek 13.815 evrov.

Raziskavo si lahko v celoti preberete na tej povezavi .

Deli