Usposabljanja NVO na lokalnem nivoju

Foto: Hana Jošić@Kapelica
Foto: Hana Jošić@Kapelica

Asociacija je maja v sodelovanju z regionalnimi stičišči nevladnih organizacij sodelovala na dveh srečanjih društev in ostalih nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju kulture in umetnosti.

Namen srečanj je usposabljanje NVO za opolnomočeno zagovorništvo v polju kulturne politike na področju lokalnih kulturnih politik ter spodbujanju čezsektorskih in medpodročnih partnerstev pri naslavljanju sodobnih izzivov kulture in umetnosti.

Prvo srečanje je bilo namenjeno nevladnim organizacijam v kulturi in umetnosti v zasavski regiji, sledilo je srečanje organizacij, ki delujejo na področju osrednjeslovenske regije.

Na srečanju v zasavski regiji je Petra Cilenšek iz ZLHT predstavila finančni oris kulturne politike v tamkajšnji regiji. V letu 2017 so zasavske občine na javnih razpisih za sofinanciranje kulturnih dejavnosti in projektov nevladnim organizacij razdelile 206.500 evrov, kar predstavlja slabih 0,5 odstotkov vrednosti občinskih proračunov. V ZLHT so opozorili na trend nižanja sredstev na področju sofinanciranja kulturnega področja, ki jih občine namenjajo za izvajanje dejavnosti nevladnih organizacij.

Predstavnici Asociacije Anela Bešo in Tjaša Pureber sta predstavili dobre prakse sodelovanja organizacij v kulturi in umetnosti, predvsem pa izpostavili, da lahko s skupnim nastopom dosežemo več. Predstavitev nekaterih dobrih praks strateškega načrtovanja lokalnih kulturnih politik je pokazal na odsotnost (učinkovitih) lokalnih kulturnih programov in strategij usmerjanja razvoja kulturne politike. Občine bi morale skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa v kulturi dolgoročnejše programe sprejeti že konec leta 2014. Ti strarteški dokumenti so lahko dobro izhodišče za kakovosten dialog med nevladnimi organizacijami in občino.

Na srečanju so udeleženci pridobili tudi informacije o pripravi Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi, ki ga pripravljajo na Ministrstvu za kulturo RS. Zakon bo predstavljal podlago za prihajajoče razpise sofinanciranja prenove objektov kulturne dediščine.

Osrednja točka strokovnega srečanja kulturniških nevladnih organizacij osrednjeslovenske regije, ki se je odvilo na Vrhniki, je bila predstavitev dobre prakse zagovorniških akcij na lokalnem nivoju. Zbrani so spregovorili tudi o priložnostih novega Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi.

Srečanje se je začelo s predstavitvijo delovanja društva Asociacija, ki temelji na združevanju kulturnih organizacij na nacionalni ravni. Zbranim so predstavili različne oblike zagovorniških procesov, katerih namen je prepoznanje pomena kulture na lokalni in državni ravni ter vključevanje interesov nevladnih organizacij s področja kulture v pravne akte. Z NVO smo se pogovarjali tudi o trendih na področju sofinanciranja kulture ter nujnih predpogojih, da lahko lokalne organizacije uspešno konkurirajo na večjih razpisih.

Na srečanju so si udeleženci izmenjali izkušnje s pridobivanjem sredstev za izvajanje lokalnih kulturnih dejavnosti in širjenjem njihovih programov in projektov. Zelo pomembno je, da ima vsaka občina sprejet strateški dolgoročni dokument na področju kulture, ki omogoča predvidljivost ukrepov in oporno točko za kulturne organizacije pri načrtovanju svojih dejavnosti.

Asociacija bo v sodelovanju z regionalnimi stičišči nevladnih organizacij po Sloveniji v naslednjih mesecih nadaljevala s srečanji z NVO, ki delujejo na področju kulture in umetnosti. Do sedaj smo obiskali Koper, Novo Gorico, Kranj, Sežano, Trbovlje in Vrhniko.

Deli