E-posvetovanje: Strategija razvoja NVO

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. V javni razpravi bo mesec in pol.

Ker naslavlja ključne pogoje delovanja nevladnih organizacij, tudi tistih v kulturi, na Asociaciji odpiramo E-posvetovanje, s katerim želimo pridobiti čim več mnenj o tem, kako bi moral biti urejen nevladni sektor v kulturi.

S strategijo želi vlada opredeliti in uskladiti ukrepe, ki bodo prispevali k temu, da bodo nevladne in prostovoljske organizacije kot eden od ključnih gradnikov civilne družbe prispevale k uresničevanju načel pluralnosti in demokracije.

Slovenija do zdaj ni imela tovrstnega strateškega dokumenta. V posebnem poglavju opredeljuje tudi ukrepe in v nekaterih točkah celo sredstva za nevladne organizacije, ki spadajo pod vsebinsko okrilje Ministrstva RS za kulturo. Celoten predlog si lahko preberete na tej povezavi.

Svoja mnenja lahko posredujete do 16. junija 2017 na info(at)asociacija.si. Vaša mnenja in predloge bomo preučili in usklajeno stališče posredovali ministrstvu za javno upravo.

Deli