Evropsko leto kulturne dediščine

Asociacija si na več nivojih prizadeva, da bi se v obdobju, ko se veliko govori o kulturni dediščini, vanjo zaobjela tudi širša definicija, ki vključuje vidike nevladnega sektorja. Na evropskem nivoju si za to prizadeva preko mreže Culture Action Europe, katere del smo.

Evropski parlament je 27. aprila razglasil leto 2018 za evropsko leto kulturne dediščine. Komisija je kot del priprav med 300 organizacijami izbrala 30, ki bodo sodelovale v dialogu z zainteresiranimi stranmi in pomagale pri izvajanju evropskega leta kulturne dediščine na ravni celotne unije.

V letu 2018 bo v Evropi veliko informativnih dogodkov, izobraževanj in kampanj za povečanje ozaveščanja o kulturni dediščini. Nacionalni koordinatorji, v mnogih primerih nacionalna ministrstva za kulturo, bodo predstavili projekte in dogodke, ki se nanašajo na predvidene vsebine v letu 2018. Na ravni Evropske unije se bodo v evropsko leto kulturne dediščine vključile vse institucije Evropske unije, Evropskega sveta, Evropskega parlamenta, Svet, Odbora regij in Evropsko ekonomsko-socialni odbor.

Kulturna dediščina bo tudi del razpisnih mehanizmov v prihajajočem obdobju. Ustvarjalna Evropa bo denimo v zadnji četrtini leta 2017 objavila namenski razpis v skupni vrednosti 5 milijonov evrov. Ta bo vključeval namenske razpise v programih Horizont 2020, Natura 2000, Evropa za državljane, Erasmus+, Evropski strukturni in investicijski sklad ter Evropski program za mala in srednje velika podjetja (COSME). Slednji je objavil javni razpis za sofinanciranje projektov za razvoj in spodbujanje transnacionalne turističnih produktov, povezanih zlasti s kulturno in ustvarjalno industrijo, podsektor kulturna dediščina. Rok za prijavo je 29. junij 2017.

Evropsko leto kulturne dediščine se bo uradno začelo v času Evropskega kulturnega foruma, ki bo potekal med 7. in 8. decembrom 2017 v Milanu.

Deli