Za bolniške samozaposlenih od četrtega dne

Foto: Sunčan Stone@Glej
Foto: Sunčan Stone@Glej

Da preprečimo dolgotrajne bolezni, je ključno, da samozaposlenim v kulturi država kot skrbnik razvoja kulture, katere temeljni gradnik so prav samozaposleni, omogoči dostojno okrevanje in finančno nadomestilo v času bolniške odsotnosti.

Zato se je Asociacija v sklopu javne razprave odzvala na predlog novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1). Predlagamo uvedbo bolnišk od četrtega dne bolezni dalje.

Zakon naj bi se uveljavil 1. januarja 2019. Odpiranje zakona predstavlja edinstveno priložnost, da vlada odpravi anomalije, ki so jo bili deležni samozaposleni v kulturi.

V Asociaciji opažamo, da v predlogu ZZVZZ-1 še vedno ni ustrezne rešitve, ki bi tudi samozaposlenim delavcem v kulturi omogočili bolniško odsotnost. Samozaposleni so tako po predlogu kot veljavnem zakonu upravičeni do nadomestila za bolniško odsotnost šele po 30 delovnih dneh. Prvih 30 dni bolezni nadomestila ne prejemajo, ker nimajo delodajalca, ki bi jim ga izplačal. Šele z 31. dnem so upravičeni do nadomestila s strani ZZZS, do takrat pa se morajo znajti sami, kar je za večino samozaposlenih v kulturi izjemno težko, v mnogih primerih tudi nemogoče.

Po raziskavah Asociacije tretjina samozaposlenih v kulturi živi pod pragom revščine, zaradi specifičnosti poklica, ki za svoj medij uporablja telo in glas pa pogosto trpijo zaradi poklicnih bolezni in poškodb pri delu. Samozaposleni so prisiljeni delati, čeprav so bolni. V primeru prekinitve dela izgubijo dohodek, s tem pa tudi naročnike, ki jih pogosto ne najamejo več, kar lahko resno ogrozi ne le njihove kariere, temveč tudi zdravje in socialni položaj.

V Asociaciji predlagamo, da imajo osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost in ki ne zaposlujejo drugih delavcev, pravico do denarnega nadomestila od četrtega delovnega dne začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe izven dela ter poklicne bolezni ali poškodbe pri delu ter da to nadomestilo pačuje država.

Predlagana dopolnitev predloga zakona omogoča samozaposlenim dostojno okrevanje in finančno nadomestilo v času bolniške odsotnosti. Odpravlja pa tudi neenakosti med samozaposlenimi v kulturi in tistimi, ki imajo svojega delodajalca. Zakon o delovnih razmerjih delavcu na podlagi 137. člena omogoča pravico do denarnega nadomestila, ki ga od prvega do 30. dne zadržanosti plača delodajalec. Te pravice do sedaj samozaposleni v kulturi niso bili deležni.

Celoten seznam komentarjev si lahko ogledate na tej povezavi.

Deli