Novi člani dialoških skupin na ministrstvu

Ministrstvo za kulturo je že leta 2009 na pobudo Društva Asociacija začelo s pozitivno prakso dialoških delovnih skupin za nevladne organizacije in samozaposlene v kulturi, v katerih predstavniki ministrtsva in stroke razpravljajo o izzivih sektorja ter zakonskih predlogih.

Po menjavi ministrov pred več kot pol leta bodo zdaj z delom ponovno začele obe skupini, saj jih je ministrstvo na novo imenovalo.

V skupino za samozaposlene je bil na predlog Društva Asociacija imenovan Tadej Meserko. Poleg njega bodo v skupini še: Lara Jankovič, Janez Križaj, Janez Kromar, Urša Menart, Denis Miklavčič, Petra Ostanek, Ana Pečar in Dušan Šarotar. S strani ministrstva bodo v skupini sedeli: Sašo Gazdić, Branko Jezovšek in Metka Šošterič. Na prvi seji bodo med sabo izvolili tudi predsednico ali predsednika delovne skupine.

V skupini za dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi bodo sodelovali: Tomaž Burkat, Jurij Dobrila, Klemen Dvornik, Janoš Kern, Janez Kromar, Jurij Krpan, Aleksandra Nestorović, Žiga Predan, Klemen Ramovš, Tomaž Simetinger, Vojko Vidmar in Tomaž Zaniuk. S strani ministrstva bodo v skupini Ivan Oven, Vida Koporc Sedej in Matjaž Šekoranja. Predsednico ali predsednika bodo izvolili na prvi seji.

Upamo, da bodo dialoške skupine dejansko odigrale svojo vlogo posredovanja izkušenj s terena na ministrstvo in obratno ter služile svojemu namenu izboljšanja pogojev delovanja za najvitalnejši del kulture. Tudi z javno dostopnimi zapisniki in sklepi, ki omogočajo širšo vključenost javnosti v dialoški proces.

Deli