Komentarji Uredbe o samozaposlenih

Asociacija je po vrsti posvetov s samozaposlenimi, nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi, lokalnimi skupnostmi ter ostalo strokovno in zainteresirano javnostjo v zgolj tednu dni uspela zbrati blizu sto mnenj o spremembah uredbe o samozaposlenih, ki smo jih na zadnji dan veliko prekratke javne razprave posredovali na ministrstvo za kulturo.

Vztrajamo na predlogu, da Prilogi I in II ter pripadajoče člene, ki določajo spremembe kriterijev in poklicev samozaposlenih ministrstvo v celoti umakne.

Upamo, da bodo naši komentarji na obe prilogi služili za izhodišče javne razprave v bodoče, preko katere se nadejamo skupnih rešitev glede kriterijev in seznama poklicev samozaposlenih. Seznam komentarjev je rezultat široke javne razprave.

Naše ključno sporočilo ostaja, da morajo biti kriteriji in posledični prag za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost usklajeni s stanjem na terenu in odražati infrastrukturne pogoje, v katerih samozaposleni delujejo. Prav tako nasprotujemo predlaganemu črtanju poklicev, saj menimo, da so za uravnotežen razvoj kulture nujni, in da v luči nove stalne komisije za samozaposlene, ki sestoji iz vseh področij argument, da nobena komisija poklica ni prepoznala, enostavno ne zdrži. Prav tako posredujemo predloge nekaterih novih poklicev in pozivamo k široki razpravi o tem, kateri poklici na terenu obstajajo in so ključni za razvoj umetnosti, a jih uredba ne prepoznava.

Celoten dokument si lahko preberete na tej povezavi.

Deli