Asociacija dosegla spremembe arhiviranja

Asociaciji je uspelo v toku javne razprave umestiti del predlogov v nov Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu.

Pravilnik ureja arhiviranje na področju nevladnih organizacij.

Ministrstvu smo med drugim predlagali, da v tretjem členu, ki govori o kriterijih za valorizacijo NVO, ki zbirajo arhivsko gradivo, razširi iz oseb zasebnega prava, ki so osrednja za področje, v katerem delujejo, na NVO, ki delujejo tudi kot podporne in razvojne organizacije na področju, na katerem delujejo. Preprosto povedano to vključuje tudi tiste NVO, ki zbirajo gradivo posameznega ustvarjalnega področja in ne vodijo zgolj arhiva lastne produkcije.

Pravilnik bo skladno z obvestilom ministrstva za kulturo ustrezno popravljen po koncu javne razprave in medresorskega usklajevanja

Deli