Peer-to-peer srečanje kulturnikov o pogodbah

Ena izmed prednosti članstva v Asociaciji je moderiran dostop do mreže zelo izkušenih kolegic in kolegov, ki se vsak na svojem področju že leta srečujemo s podobnimi administrativnimi in ostalimi izzivi.

Serija peer-to-peer srečanj „Kulturniki za kulturnike“ nam bo omogočila izmenjavo tovrstnih izkušenj ter odprla prostor, kjer si bomo lahko z uporabniškimi nasveti med sabo pomagali, kako se z različnimi preprekami najlažje soočiti. Če kakšnega vprašanja, izziva, ki se nam poraja, ne bomo mogli rešiti z naborom obstoječih izkušenj in znanj, pa jih bomo zagotovili na kakšnem drugem „naslovu“.

Poklicne nevladne organizacije s področja kulture ali samozaposleni v kulturi se pri svojem delu srečujemo z različnimi oblikami pogodb civilnega prava. Zato je zelo pomembno poznati predpise o tem, kdaj lahko kakšno pogodbo uporabimo, in kakšne so naše obveznosti in pravice. Pri uporabi teh pogodb moramo upoštevati davčne predpise in predpise s področja preprečevanja dela na črno, itn.

Ključen namen tokratnega peer-to-peer srečanja „Kulturniki za kulturnike “ je spoznati vse o avtorski, podjemni in mandatni pogodbi ter se seznaniti z najpogostejšimi napakami nevladnih organizacij s področja kulture ali samozaposlenih v kulturi pri sklepanju le-teh. Na srečanju bomo skušali tudi odgovoriti, kdaj se te pogodbe lahko sklepajo in koliko katera stane. In še marsikaj drugega, kar se bo pokazalo kot izziv v praksi.

Peer-to-peer srečanje je tako namenjeno vsem, ki imajo pri svojem delu opravka s sklepanjem pogodb civilnega prava, tako tistim manj kot tistim bolj izkušenim.

TERMIN: torek, 14. junij 2016, 12:00 – 14:00

TRAJANJE: 2 uri

KRAJ: Na ASO, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana – sejna soba št. 16 v 3. nadstropju

ROK PRIJAVE: do petka, 10. junija do 10. ure oziroma do zapolnitve prostih mest na vladimir.petkovic[at]asociacija.si

Srečanje je namenjeno samo članom društva ASOCIACIJA.

POMEMBNO: V primeru, da želite v okviru srečanja prejeti konkretne odzive na vaše specifične situacije s pogodbami (aktualne, pretekle), nam opis situacije po alinejah posredujte skupaj s prijavo na srečanje najkasneje do TORKA, 7. junija 2016 do 12.00 ure. V poslanem opisu vas prosimo, da čim bolj kratko in jasno opišete, kaj konkretno vas zanima, kje ste imeli težave, kje se je pojavilo nerazumevanje,itn.

MODERATOR SREČANJA: Joško Pajer, vodja Galerije Škuc, ki že vrsto let deluje v nevladni organizaciji na področju kulture in umetnosti

Deli