Vlada na agendo postavila vprašanje NVO v kulturi

V sklopu obiska vlade v osrednjeslovenski regiji je vlada na svojo agendo umestila tudi pereča vprašanja nevladnega sektorja v kulturi.

Na vabilo Asociacije, mreže nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev v kulturi, bo državni sekretar na ministrstvu za kulturo Anton Peršak v sredo, 11. maja, najprej obiskal prostore Stare elektrarne, nato pa še prostore Zavoda Kersnikova v Ljubljani.

Ob obisku Stare mestne elektrarne – Elektro Ljubljana bomo predstavnikom vlade predstavili delovanje Stare elektrarne kot dobrega primera revitalizacije kulturne in industrijske dediščine s sodobnimi umetniškimi vsebinami ter uspešnega sodelovanja različnih deležnikov: nacionalne in lokalne oblasti, gospodarstva in preko 40 različnih nevladnih organizacij, ki v prostorih elektrarne vadijo in predstavljajo sodobno umetniško produkcijo. V okviru programa Stare elektrarne se vsako leto odvije do 150 umetniških dogodkov, elektrarna vzpostavlja močne vezi z mednarodnimi partnerji in kulturnimi centri ter z lokalno skupnostjo skozi Kulturno četrt Tabor in raziskuje raznolike načine pridobivanja novih občinstev.

Kljub velikemu nacionalnemu in lokalnemu pomenu ter mednarodni prepoznavnosti Stare elektrarne pa je finančna podstat njenega delovanja na trhlih temeljih. Financiranje upravljanja prostorov za delovanje nevladnih organizacij je skromno in nestanovitno. Potreben bi bil razvoj dolgoročne vizije na tem področju in primerna preureditev obstoječe zakonodaje, ki bi omogočala nevladnim organizacijam v kulturi uspešno vzpostavitev in zakonsko urejeno upravljanje vadbenih, delovnih in predstavitvenih prostorov.

V Zavodu Kersnikova pa želimo državnemu sekretarju predstaviti, kako sodobna raziskovalna umetnost razvija kulturni kapital sodobne družbe in kako se lahko povezuje z znanostjo in tehnologijami, ki intenzivno vplivajo na različne procese v družbi. Zavod Kersnikova je primer sodobne, transdisciplinarne platforme, povezane z najpomembnejšimi evropskimi kulturnimi inštitucijami, ki ustvarjajo prostor avantgardnim umetniškim izrazom, nudijo priložnost transdisciplinarnosti in investirajo v izobraževanje otrok in mladine.

Kersnikova je vedno delovala kot integrator intermedijskih akterjev v Sloveniji, zato želimo predstavnikom vlade predstaviti, kako v prihodnosti vzpostaviti osrednjo produkcijsko platformo, ki bo intermedijcem (umetnikom, znanstvenikom, tehnologom in podjetnikom) omogočila povezovanje v pomembnejše evropske integracije, vzpostavljene z namenom spodbujanja kreativnosti, inovativnosti in vzdržnosti.

Deli