Delavnica o pritožbenem postopku na javnih razpisih

Vlad
Foto: Vladimir Petković@Asociacija

Velika večina NVO in samostojnih ustvarjalcev s področja kulture se na neki točki sreča z javnimi razpisi, kjer poskušajo pridobiti dodatna sredstva za svoje delovanje.

Ker so sredstva na razpisih po pravilu omejena, vsi prijavitelji zaprošenih sredstev nikoli ne dobijo in so projekti ali programi nekaterih zavrnjeni. Pri tem se hitro znajdemo v dilemi ali je smiselno vlagati pritožbe ali celo tožbe in kako se tega lotiti.

Delavnica bo celostno odgovorila prav na to vprašanje, tako da bo na njej celostno predstavljen pritožbeni postopek na javni razpisih s področja kulture. Ključni namen delavnice je udeležencem približati pravne vidike pritožbe in jim predvsem podati znanje o tem kdaj so pritožbe ali tožbe smiselne in na kaj pri tem paziti.

TERMIN: torek, 17. maj 2016, 12:00 – 15:00

TRAJANJE: 3 ure

KRAJ: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana – sejna soba v 6. nadstropju

ROK PRIJAVE: do petka, 13. maja do 10. ure oziroma do zapolnitve prostih mest na vladimir.petkovic[at]asociacija.si

KOTIZACIJA: brezplačno za člane Asociacije

Delavnica je namenjena vsem, ki sodelujejo ali nameravajo sodelovati na javnih razpisih s področja kulture.

PROGRAM:

Pregled postopka javnega razpisa s področja kulture s poudarkom na pritožbenem postopku.
Na kaj paziti že pred izdajo sklepa o (ne)financiranju?
Izpodbijanje odločitve financerja na sodišču – kdaj in kako?
Priprava terena za pritožbo in tožbo.
Obvezni elementi pritožbe in tožbe.
Stroški povezani s pritožbo in tožbo.
Posledica vložene pritožbe in tožbe.
Novejši primeri sodne praske na področju javnih razpisov.
Vprašanja in odgovori.

POMEMBNO: V primeru, da želite o okviru delavnice prejeti konkretne odzive na vaše konkretne situacije (aktualne, pretekle), nam jih morate na največ 1 A4 strani posredovati skupaj s prijavo na delavnico.

PREDAVATELJ: Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS, se že več kot deset let ukvarja s pravnim svetovanjem nevladnim organizacijam, zanje pripravlja pritožbe, tožbe in druge pravne akte ter zanje izvaja predavanja in delavnice. Sodeloval je tudi pri pripravi mnogih predlogov predpisov, novel predpisov in zakonskih iniciativah v korist nevladnih organizacij.

Deli