Pojasnilo ministrstva o oddaji vlog za žepnine

V petek, 25. marca, bo na spletni strani ministrstva za kulturo in uradnem listu objavljen Javni poziv za dodelitev kulturnih žepnin za samozaposlene v letu 2016.

Razpis je sicer odprt do 30. septembra 2016, oziroma porabe sredstev, a po izkušnjah ta poidejo zelo hitro.

Ker pri razpisu velja pravilo, da se vloge upoštevajo glede na datum prejetja, smo na ministrstvu za kulturo preverili, ali pri tistih, ki vloge oddajajo prek pošte, veljajo tudi poštni žigi z uro.

Odgovor Ministrstva za kulturo Republike Slovenije objavljamo v celoti:
“Skladno z ZUP velja, da če je priporočena pošiljka poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto. V primeru tega javnega poziva velja dan in čas oddaje priporočene pošiljke na pošti za dan in čas prejema vloge. Za priporočeno pošiljko, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, velja, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.”

Na tej povezavi si lahko ogledate dokumentacijo enega izmed starih razpisov, letošnji pa bo kot rečeno objavljen v petek.

Deli