Asociacija zagovorništvo širi tudi na evropski nivo

Foto: @Kersnikova

Asociacija se je kot članica evropske mreže Culture Action Europe (CAE) udeležila letnega srečanja članov med 9. in 11. marcem 2016 v Bruslju, kjer je aktivno sodelovala pri načrtovanju aktivnosti mreže na nivoju EU kulturnih politik.

 

 

Trendi znotraj EU močno vplivajo tudi na procese v Sloveniji.

Na srečanju so mreže NVO v kulturi iz vse Evrope izmenjevale izkušnje glede gradnje inkluzivnih mrežnih struktur NVO ter razpravljale, kako graditi močno in odzivno člansko strukturo.

Pogovarjali in načrtovali smo zagovorniške aktivnosti CAE v letu 2016, ki se bodo osredotočale predvsem na digitalno agendo in avtorsko pravo, trajnostni razvoj, enakopravnost spolov v kulturi, primerne proračune za kulturo, iskanje evropskih sredstev za delovanje mrež v kulturi in gradnjo odprte družbe skozi medkulturni dialog v kulturni produkciji.

CAE tudi nadaljuje s svojim evropskim projektom Pilot cities, ki ob pomoči evropske mreže vzpostavlja trajnostni civilni dialog med mestnimi oblastmi in NVO v kulturi.

Razpravljali smo tudi o aktualnih zagovorniških temah v posameznih državah članicah, denimo kampanji kulturnikov za obstanek v EU v času predreferendumske kampanje v Veliki Britaniji, gradnjah zagovorniških mrež kulturnih ustvarjalcev v Grčiji in povojni Ukrajini ter kampanji za vpis kulturnih storitev kot temeljnih funkcij države v Italiji.

Asociacija si bo tudi v bodoče trudila preko mreže CAE vplivati na evropske kulturne politike ter dobre prakse prenašati v lokalno okolje ter krepiti nacionalne kampanje z evropskimi trendi.

Deli