Polovične rešitve Zakona o socialnem podjetništvu

Ministrstvo za gospodarstvo je novembra 2015 objavilo osnutek novele Zakona o socialnem podjetništvu. Na Asociaciji smo preučili pripombe in predloge izboljšav pripravljene s strani Centra nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS), s katerimi soglašamo in jih podpiramo.

CNVOS ocenjuje, da je ministrstvo sicer uspelo identificirati ključne pomanjkljivosti veljavnega zakona, da pa so predvidene rešitve na žalost večinoma polovične, nesistematične, nedorečene in tudi medsebojno nekoherentne.

Novela je izredno pomanjkljiva tudi po »tehnični« plati, saj ji manjka vsakršna analiza stanja, ki bi predvidene spremembe utemeljevala, več členov je v nasprotju z obrazložitvami, raba izrazov je nedoločna in nejasna itn.

Tako kot CNVOS upamo, da ministrstvo s predlogom novele ne bo po nepotrebnem hitelo, pač pa bo spremembe ponovno podrobno premislilo ter osnutek ustrezno korigiralo.

Deli