ZZVZZ-O

Ime: Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O)
Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Miha Kordiš)
Predlog poslan v obravnavo:  29. september 2017
Povezava na predlog

Ključne spremembe zakona s strani predlagatelja

–    Novela zakona je predvidela predvsem ureditev bolniških za samozaposlene od 4. delovnega dne dalje in ne šele od 30. delovnega dne dalje, kot to velja sedaj.
–    Zakon je predvidel tudi dodatne finančne odškodnine za nespoštovanje delovne zakonodaje v primeru prikritih delovnih razmerji.

Odziv Asociacije

Asociacija je predlog v večjem delu podprla in svoja stališča predstavila na 29. redni seji Odbora za zdravstvo v Državnem zboru. Več je dostopno na tej povezavi.

Ključne točke v odzivu Asociacije:
–    Asociacija se je strinjala s potrebo, da se samozaposlenim in samozaposlenim v kulturi prične bolniška izplačevati prej kot do sedaj, oziroma kot predlaga novela, od četrtega delovnega dne naprej.
–    Asociacija je predstavila specifike na področju kulture pri delu v nevladnem sektorju in ob tem opozorila na potencialne posledice predloga, ki dodatno kaznuje tiste pravne osebe, ki predvidoma ne spoštujejo vseh določil ZDR-1 glede zaposlovanja.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Ker je bil predlog novele podan s strani poslancev in poslank, ki niso iz vladajoče koalicije, je bil kot tak v celoti zavrnjen, z njim pa tudi predlogi in pomisleki Asociacije.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

September 2017: Stranka Levica je Asociacijo kot krovno vsebinsko mrežo NVO in samozaposlenih v kulturi zaprosila za mnenje glede njihovega zakonodajnega predloga spreminjanja ZZVZZ in vpeljave plačane bolniške odsotnosti od 4. delovnega dne dalje. V Asociaciji smo predlog analizirali in poslali svoje pripombe.
1.    februar 2018: Asociacija na Odboru za zdravstvo v DZ predstavi svoje stališče glede predloga novele.

Deli