Samozaposleni si zaslužijo bolniške

Foto: Simon Podgoršek@Photon
Foto: Simon Podgoršek@Photon

Na 29. redni seji Odbora za zdravstvo v državnem zboru so poslanci razpravljali o predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O), ki je med drugim predvidel tudi možnost bolniških za samozaposlene od četrtega dne naprej.

Stališče Asociacije je na Odboru za zdravstvo predstavila tudi predsednica Asociacije Jadranka Plut.

Poudarila je, da po raziskavah skoraj tretjina samozaposlenih v kulturi živi pod pragom revščine, njihovi dohodki pa ne dosegajo višine minimalne plače, kar v kombinaciji s številnimi omejitvami krovnega zakona v kulturi pri upravičenosti do koriščenja bolniške odsotnosti predstavlja veliko nevarnost za dolgotrajno zdravstveno sliko. Za večino zdravstvenih težav samozaposleni v kulturi niso upravičeni do nadomestila za čas, ko ne morejo opravljati dela. To pomeni, da samozaposleni delajo tudi bolni, kar resno ogroža njihovo zdravje, ali pa so deležni dodatnega izpada dohodka, kar še slabša njihovo že tako zaskrbljujočo finančno situacijo. S tega vidika Asociacija podpira predlog, ki bi samozaposlenim v kulturi omogočal izplačevanje bolniškega nadomestila od četrtega dne nastopa zadržanosti od dela.

Predsednica Asociacije je v govoru poudarila tudi specifično situacijo na področju kulture, ki se dotika sprememb 93. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki govori o sankcijah pravnim osebam, ki za delo angažirajo sodelavce v neskladju z delovno zakonodajo, kar se najpogosteje manifestira v prekarnih oblikah dela. Ustvarjalci, pogosto samozaposleni v kulturi, se namreč praviloma združujejo v nevladnih organizacijah zavoljo lažjega opravljanja dela, to pa pomeni, da tovrstna razmerja niso posledica zasledovanja kapitalskih dobičkov, pač pa mešanica narave dela, specifik trga, predvsem pa že leta trajajoče agonije s slabo kulturno politiko. V okviru tega bi bilo nujno, da vlada poskrbi tudi za dvig sredstev za zaposlovanje v NVO sektorju, ki je pri nas v primerjavi z evropskim povprečjem zelo slabo. V EU je v NVO povprečno zaposlenega 5,42% aktivnega prebivalstva, v Sloveniji je ta odstotek zgolj 0,79%. V povprečju države EU namenjajo 2,20% BDP za sofinanciranje različnih NVO, v Sloveniji je ta odstotek komaj 0,78 BDP.

Poslanci predlogov sprememb Levice niso podprli, Asociacija pa še naprej nadaljuje z zagovorniškimi dejavnostmi glede zdravja samozaposlenih v kulturi.24. aprila v sodelovanju s partnerji tako organiziramo okroglo mizo in posvet z naslovom Tudi kulturniki zbolevamo. Kako naprej? Konferenca o zdravju samozaposlenih se bo odvila v kreativnemu centru Poligon, več o programu pa najdete na tej povezavi.

Deli