ZZVZZ – 1

Ime: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ – 1)
Predlagatelj: Ministrstvo za zdravje
Predlog poslan v obravnavo:  1. februar 2017
Povezava na predlog

Ključne spremembe zakona s strani predlagatelja

–    Predlagana je ukinitev dopolnilnega zavarovanja. Po ukinitvi dopolnilnega zavarovanja bi bile zdravstvene storitve zagotovljene v celoti s plačilom zdravstvenega nadomestila.
–    Posameznik, pri katerem bo preseženo obdobje trajanja nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni, preide v sfero sociale oz. se upokoji.
–    Ukinja se nekatere kategorije zavarovancev in omejuje zavarovanje partnerja kot družinskega člana.
–    Prispevki na delodajalski in delojemalski strani se za aktivne zavarovance niso spreminjali, spremembe so bile predvidene le za določene kategorije zavezancev, ki so do tedaj plačevali nesorazmerno malo v primerjavi z zaposlenimi.

Odziv Asociacije

Komentarje na poslani predlog zakona je Asociacija poslala 17. marca 2017 in so dostopni na tej povezavi.

Ključne točke v odzivu Asociacije:
–    Po posvetu s članstvom je Asociacija podala komentarje na 119. člen, ki govori o odmerjanju denarnega nadomestila za bolniško odsotnost samozaposlenih v kulturi. Predlagan je bil nov 2. odstavek 119. člena, po katerem bi imeli samozaposleni plačano bolniško odsotnost po četrtem, in ne šele po tridesetem dnevu bolniškega staleža, kot je bilo to do sedaj. S tem bi samozaposlenim v kulturi omogočili izplačilo bolniških nadomestil za čas krajši od trideset dni od nastopa zadržanosti z dela.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Do sprejetja zakona ni prišlo, tako da tudi o vključevanju predlogov Asociacije ni možno govoriti.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

Dogajanje pred letom 2017: Asociacija je vrsto let izpostavljala problematiko bolniških nadomestil za samozaposlene v kulturi.
15. marec 2017: Združena levica je na Asociacijo naslovila pobudo glede predloga ZZVZZ – 1 o plačanih bolniških odsotnostih tudi v primeru kratkotrajnih bolezni za samozaposlene.
17. marec 2017: Asociacija je v sklopu javne razprave poslal pripombe na ZZVZZ–1.
21. marec 2017: Asociacija je objavila komentarje na ZZVZZ-1 na svoji spletni strani.
Avgust 2017: Ker predlog zakona še ni bil sprejet, je Asociacija pričela s pripravami na posvet o zdravstvu samozaposlenih v kulturi, v sklopu katerih smo pripravili nekaj konkretnih zakonodajnih predlogov sprememb za izboljšanje zdravstva samozaposlenih v kulturi.
24. april 2018: Asociacija je skupaj s partnerji izvedla konferenco na temo zdravstvenega sistema za samozaposlene, tudi samozaposlene v kulturi. Na konferenci so bile detektirane ključne točke glede sistema zdravstvenega varstva za samozaposlene v kulturi, ki jih bo potrebno v prihodnje izboljšati.

Deli