Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu

Ime: Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu
Predlagatelj: Ministrstvo za kulturo
Predlog poslan v obravnavo:  julij 2016
Povezava na predlog

Ključna določila pravilnika s strani predlagatelja

Pravilnik določa kriterije, po katerih se ocenjuje pomen oseb zasebnega prava s področja arhiviranja, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu.

Odziv Asociacije

Komentarji na predlog pravilnika, ki jih je Asociacija poslala septembra 2016, so v celoti dostopni na tej povezavi.

Asociacija je predlagala, da se razširi razumevanje nevladnih organizacij, ki tvorijo arhive in sicer iz dotedanje opredelitve, da zbirajo zgolj svoja gradiva, v opredelitev, da so na tem področju izjemnega pomena tudi nevladne organizacije, ki hranijo gradivo drugih ustvarjalcev (pogosto je to po področjih).

Med kriteriji je Asociacija pri drugem kriteriju predlagala razširitev, da se ne ocenjuje zgolj osrednji pomen posamezne organizacije, pač pa tudi razvojno in podporno funkcijo.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Upoštevan je bil predlog za razširitev drugega kriterija, tako da se po novem pri valorizaciji ne meri zgolj osrednjost, pač pa tudi razvojna in podporna funkcija posamezne organizacije za določeno področje.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

Junij 2016: Strokovna služba Asociacije se posvetuje z nekaterimi člani glede priprav komentarjev na predlog pravilnika.
 1. julij 2016: Asociacija v sklopu javne razprave na ministrstvo posreduje komentarje in predloge na pravilnik.
1. julij 2016: Na spletni strani Asociacije je objavljena novica o poslanih komentarjih s celotnim seznamom komentarjev.
22. julij 2016: Asociacija prejme odgovor o sprejetih komentarjih s strani ministrstva za kulturo.
27. julij 2016: Asociacija na spletni strani objavi prispevek o zagovorniškem uspehu, saj je bil sprejet del njenih predlogov glede pravilnika.

Deli